Arbeidsrecht

NOW, here we go again

De voorwaarden voor NOW 2.0 wijken of een aantal punten af van NOW 1.0. De belangrijkste wijzigingen volgen hieronder.

De eerste tranche van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (“NOW 1.0”) is op 5 juni jl. geëindigd. Inmiddels heeft het kabinet op 25 juni jl. de tweede tranche van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0) gepubliceerd. Naar verwachting kunnen bedrijven de NOW-subsidie vanaf 6 juli bij het UWV aanvragen.

NOW 2.0

Net als NOW 1.0 is NOW 2.0 bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het Coronavirus zijn geconfronteerd met een omzetverlies van ten minste 20%. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Een dergelijke tegemoetkoming wordt verschaft in de vorm van een subsidie. Werkgevers kunnen direct na het goedkeuren van de aanvraag een voorschot ontvangen.

Elk bedrijf dat ten minste 20% omzetverlies verwacht over de viermaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus a.s., komt in principe in aanmerking voor NOW 2.0. Zodra het UWV het loket heeft geopend, komt er een online rekenhulp beschikbaar om het percentage omzetverlies te berekenen. Het is van 6 juli tot en met 31 augustus a.s. mogelijk om NOW 2.0 aan te vragen.

Voor deelname aan NOW 2.0 maakt het niet uit of is deelgenomen aan NOW 1.0. Wel geldt dat wanneer voor de tweede keer een beroep wordt gedaan op de NOW, de omzetperiode moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak. De referentiemaand voor de loonsom is voor NOW 2.0 vastgesteld op maart 2020 (peildatum 15 mei).

Belangrijkste wijzigingen

Geen dividend of bonussen

Een bedrijf dat dit jaar van de NOW-regeling gebruik maakt, mag over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 geen dividend of bonussen uitkeren indien dit bedrijf op grond van de NOW-subsidie € 125.000 of meer ontvangt, of een voorschot van € 100.000 of meer. Daarbij mogen deze bedrijven ook geen eigen aandelen inkopen.

Bedrijfseconomisch ontslag

Al met al lijkt NOW 2.0 meer mogelijkheden tot reorganiseren te bieden. De zogenaamde “ontslagboete” – die inhoudt dat het totale subsidiebedrag wordt gekort met 150% van de loonsom van de voor ontslag voorgedragen werknemers – uit NOW 1.0 verdwijnt c.q. de korting wordt teruggebracht naar 100%. Anders gezegd: de correctie op de subsidie bij een bedrijfseconomisch ontslag blijft bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra gekort.

Voor bedrijven die 20 of meer werknemers willen ontslaan, geldt dat zij de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging hierbij moeten betrekken. Ook dient er met de vakbond of de andere personeelsvertegenwoordiging een akkoord te zijn bereikt over de ontslagaanvragen. Gebeurt dit niet, dan kunnen bedrijven alsnog met 5% worden beboet/gekort.

Inspanningsverplichting

Werkgevers hebben een inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Stimulatie vindt bijvoorbeeld plaats door het beschikbaar stellen van tijd of middelen. Ter ondersteuning stelt het kabinet € 50 mln. beschikbaar voor het crisispakket ‘NL leert door’. Vanaf juli a.s. kunnen mensen met dit crisispakket kosteloos aanspraak maken op online scholing en ontwikkeladviezen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. 

Michel T Schroots is advocaat in Rotterdam en lid van de praktijkgroep Ondernemingsrecht van het kantoor Schaap Advocaten Notarissen.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.