Michel T Schroots

Michel T Schroots

Michel T Schroots is advocaat in Rotterdam en lid van de praktijkgroep Ondernemingsrecht van het kantoor Schaap Advocaten Notarissen.

Schroots treedt op voor zowel werkgevers als werknemers en adviseert èn procedeert over onder meer (nakoming van) arbeidsovereenkomsten, personeelsreglementen, cao's, concurrentie- en relatiebedingen, medezeggenschap, reorganisaties en individuele ontslagen.

Afbeelding Column arbeidsrecht

'Transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid'

Veel werkgevers worden geconfronteerd met de vraag wat zij kunnen of moeten doen na een periode van twee jaar ziekte van hun werknemer. Ontslaan betekent namelijk volgens de Wet werk en zekerheid dat ook na die twee jaar een transitievergoeding moet worden betaald. Daarom kiezen sommige werkgevers voor een 'slapend dienstverband': het dienstverband loopt door, maar zonder loon. Maar mag dat wel?

x 0 Michel T Schroots