Arnout van Kempen

Door een wetswijziging moeten accountantskantoren nu ook kunnen aantonen dat hun medewerkers betrouwbaar zijn, aldus Arnout van Kempen.

Discussie Column

De Herstelwet Financiële Markten 2020 en de accountant

Sinds medio oktober is artikel 35 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) via de Herstelwet Financiële Markten gewijzigd, met als nieuwe bepaling: "Een instelling draagt er zorg voor dat haar werknemers, alsmede de dagelijks beleidsbepalers voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken en rekening houdend met de risico's, aard en omvang van de instelling, worden doorgelicht."

Het nieuwe is "worden doorgelicht". Dat betekent dat ieder accountantskantoor deze doorlichting moet gaan organiseren. Tot nu toe zie ik geen enkele publicatie die de gevolgen hiervan voor accountantskantoren bespreekt. Wel geeft advieskantoor Charco en Dique een interpretatie voor instellingen die onder de Wet op het financieel toezicht (Wft) vallen, die deels ook bruikbaar is voor accountants. Verder zie ik op LinkedIn enkele besprekingen, maar steeds gericht op Wft-instellingen, die vaak al beschikken over enige vorm van betrouwbaarheidstoetsing.

Onder de accountantskantoren heeft een deel een vergunning op basis van de Wta. Hierin is een betrouwbaarheidstoets opgenomen voor (mede)beleidsbepalers. Deze kan relevant zijn voor de nieuwe bepaling in artikel 35 Wwft.

Uit de bespreking met de Tweede Kamer en uit de Memorie van Toelichting blijven helaas nog belangrijke vragen onbeantwoord. Commentatoren bij de nieuwe bepaling lijken echter redelijk eensgezind:

 1. 'Doorlichten' is een eenmalig proces, dat alleen herhaald moet worden als daar specifieke aanleiding voor bestaat.
 2. 'Doorlichten' ziet op de betrouwbaarheid, niet de deskundigheid, van de betrokkene.
 3. De instelling moet beschikken over procedures voor de doorlichting, het kan niet ad hoc gebeuren.

Als ik dat vertaal naar de accountantspraktijk, haal ik daar een paar aanbevelingen uit:

 1. NBA en SRA: help de sector door een interpretatie van deze wetswijziging te geven.
 2. Bestuurders accountantskantoren: richt een procedure in waarbij alle relevante medewerkers, in de praktijk zullen dat alle medewerkers zijn die nu al in enige vorm betrokken zijn bij cliëntonderzoek of transactiemonitoring, kortom vrijwel alle medewerkers, tenminste eenmalig worden doorgelicht.
 3. Bestuurders accountantskantoren: bepaal aan welke eisen medewerkers worden getoetst en maak daarbij maximaal gebruik van toetsen die toch al zijn uitgevoerd. Denk aan de betrouwbaarheidstoets voor de Wta, de VOG en een referentiecheck bij de sollicitatie et cetera.
 4. NBA, SRA, BFT en eventueel AFM: houd toezicht op naleving van de Wwft, maar begin met voorlichting over de eisen die je als toezichthouder stelt.

Het klinkt mogelijk als een hele operatie, maar in alle realiteit is het, zoals meestal bij de Wwft, vooral een kwestie van formaliseren wat al vanzelfsprekend is. Het lijkt me tenminste geen schokkend revolutionaire gedachte dat een accountantskantoor moet weten dat haar medewerkers betrouwbaar zijn.

Het extraatje is nu dat u moet kunnen aantonen dat dat zo is, tenminste dat u daar aandacht aan hebt besteed. En deed u daar in het verleden niets aan, dan wordt het nu tijd dat alsnog wel te doen.

Wat vindt u van deze column?

Reageer

Arnout van Kempen is werkzaam als zelfstandig compliance officer voor (grotere) mkb-kantoren en docent voor SRA, NBA en Saxion Hogeschool. Hij is lid van de Commissie Financiële verslaggeving & Accountancy van de AFM en lid van de signaleringsraad van de NBA en van het platform niet-oob-kantoren. Daarnaast is hij diaken van het bisdom ‘s-Hertogenbosch.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

  Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.