Arnout van Kempen

Arnout van Kempen over actuele wetgeving die relevant is voor accountants.

Discussie Column

Spannende wetten voor 2021

Ja, natuurlijk, corona is nog in het land en de NOW gaat nog voor jaren afwikkeling zorgen. Maar er zijn nog een paar andere stukken wet- en regelgeving om in de gaten te houden in 2021. Als u zich afvraagt waar op te letten dit jaar, dan zou mijn suggestie zijn:

1. Nieuwe accountantswetgeving

De kwartiermakers zijn hard bezig. Aan het begin van dit jaar mag u een flinke publieke discussie verwachten over de Audit Quality Indicators. Aangezien ik daaraan zelf heb mogen meewerken, weet ik ongeveer wat daar op u af gaat komen. En ik denk dat daar nog wel wat interessante discussies over gaan losbarsten. Maar de kwartiermakers hebben een bredere opdracht en de minister zal ook nog wel wat eigen ideeën hebben.

2. Wet op het accountantsberoep - artikel 3

Uit de discussie over nieuwe accountantswetgeving en uit de door Marco Moling al enige tijd gevoerde discussie over de rol, opzet en aansturing van de NBA, verwacht ik hernieuwde discussie over artikel 3 van de WAB, waarin onder meer als taak van de NBA wordt vastgelegd "behartigen van de gemeenschappelijke belangen van accountants". Veel te vaak wordt deze opdracht onterecht verstaan alsof de NBA een soort ANWB is, een lobby- en serviceorganisatie. De NBA zelf is hier nooit onduidelijk over geweest. Zij vertegenwoordigt niet het individuele, laat staan commerciële, belang van leden, maar zij verstaat het gemeenschappelijke belang in het licht van de overige opdrachten uit artikel 3. Het gemeenschappelijke belang is een gereguleerd, kwalitatief hoogstaand beroep waarvan de eer van de stand staat als een huis. En dat alles geschraagd door een goede praktijkopleiding.

3. Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme

In 2020 zagen we een nieuwe richtlijn van het Rijk en ook de NBA kwam op de rand van 2020 met een herziening van de richtsnoeren. Voor 2021 zal er waarschijnlijk niet zoveel aan nieuwe regels komen, maar houd in de gaten welke discussie rond de nieuwe richtsnoeren gaat ontstaan. Het wordt interessant te zien of de regelgever, de NBA en de toezichthouder, het BFT, het volledig met elkaar eens zijn.

4. Opiumwet

Wat hebt u te maken met de opiumwet? Wellicht meer dan u denkt. In 2020 liep ik tegen drie zaken aan waarbij de opiumwet een centrale rol speelde. En steeds ging het over de verwevenheid van het normale mkb-bedrijf met de wat schimmige 'toeleveranciers' en met de echt harde drugshandel. Met name die toeleveranciers zijn interessant. Hieronder versta ik alles van marketing en sales tot logistiek en productiecapaciteit. Kortom, alles wat de drugshandel nodig heeft maar zelf geen drugshandel is. Dit zijn over het algemeen gewone mkb-bedrijven. Gelegenheden voor de verkoop, marketing op internet, opslag en distributie, machines en noem maar op, zijn inzetbaar voor legale producten en voor illegale producten. In de praktijk heb je enkele specialisten gericht op de drugshandel, maar daarnaast vooral gemengde bedrijven. En die hebben vaak een accountant. Het kan nuttig zijn enig idee te hebben waar de grenzen van de opiumwet liggen. Kortom, wat mag uw klant wel en wat zeker niet toeleveren aan de drugshandel.

5. Wet Homologatie Onderhands Akkoord - Faillissementswet

Met de WHOA, die is ingegaan op 1 januari van dit jaar, zijn de mogelijkheden van een crediteurenregeling buiten faillissement fors toegenomen. Dit zou tot een flexibelere herstructurering in geval van liquiditeitsproblemen bij ondernemingen moeten leiden. Veel commentatoren geven aan dat juist in het licht van de economische impact van corona hier een directe behoefte aan bestaat, maar ook zonder corona was de WHOA hard nodig. Artikel 371 Fw, dat als gevolg van de WHOA is ontstaan, geeft de 'herstructureringsdeskundige' via lid 7 toegang tot de boeken en bescheiden van de schuldenaar in kwestie en via lid 8 tot inlichtingen van de schuldenaar, bestuurders, commissarissen en medewerkers. Deze personen moeten ook eigener beweging inlichtingen aan de deskundige geven, waar dat voor de hand ligt.

Het zal interessant worden te zien in hoeverre ook de accountant toegang tot dossiers zal moeten geven, zoals bij een faillissement, of zelfs eigener beweging informatie zal moeten verschaffen. Als de deskundige zelf een accountant is, wordt ook de uitwerking van NOCLAR van belang. Vooral artikel 14 lijkt me een bron van mogelijk tuchtrechtelijk vuurwerk.

Wat vindt u van deze column?

Reageer

Arnout van Kempen is werkzaam als adviseur voor accountants en advocaten met specifieke aandacht voor compliance-vraagstukken, kwaliteitsbeheersing, ethiek, tucht en legal support.

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.