BusySeasonTalks

Busy Season Talks: 'Allemaal een beetje stofzuigers worden'

Tijdens de BST-sessie op 22 november bespraken hosts Leo Veldhuizen en Lotte van Mierlo actualiteiten binnen de sector, aangedragen door Marc Schweppe (hoofdredacteur Accountant.nl), met sprekers Ralph ter Hoeven (partner Deloitte en hoogleraar in Groningen) en Gijsbert Bruijnes (senior manager bij BDO).

De muzikale aftrap van Aleks Kayhan, Should I stay or should I go? van The Clash sloot aan bij diverse thema's die aan de orde kwamen. Zoals het wel of niet verplicht terugkeren op kantoor, een geluid dat vanuit werkgevers steeds nadrukkelijker klinkt, recent nog in het FD.

Rondhuppelen

Gijsbert Bruijnes worstelt er zelf ook mee en merkt een groeiende behoefte om op kantoor aanwezig te zijn en collega's te zien. "Dat je iemand vrolijk ziet rondhuppelen omdat die steunzolen in zijn schoenen heeft, dat mis je toch als je via Teams vergadert." Direct contact maakt zaken veel makkelijker, vindt hij. En na al dat langdurig digitaal werken is het zaak om de soft skills als professional extra te trainen. "Ik zie soms collega's die naast elkaar zitten en elkaar toch via mail vragen stellen."

Ralph ter Hoeven gaf aan dat het vooral belangrijk is om duidelijke afspraken te maken. Hij ziet jonge collega's soms alweer snel vertrekken omdat ze bij het vanuit huis werken de binding met de organisatie missen. "Zorg dat jonge mensen aangehaakt blijven en on the job kunnen leren." Dat betekent volgens hem tenminste één dag per week op kantoor bij elkaar komen. "Het is ongelofelijk belangrijk dat we elkaar live blijven ontmoeten, zeker als je moeilijke dingen te bespreken hebt. Doe dat alsjeblieft fysiek en niet per mail."

Duurzaamheid

Het geven van zekerheid bij duurzaamheidsinformatie is een groot thema voor het accountantsberoep in de komende jaren, zeker nu het Europees Parlement heeft ingestemd met de CSRD-richtlijn en de eerste conceptstandaarden worden gepresenteerd. Ralph voelt rondom duurzaamheid "dezelfde vibe als begin deze eeuw", verwijzend naar de toen nieuwe verplichtingen rondom IFRS. "De hele auditfunctie werd door de mangel gehaald, ik zie nu hetzelfde met ESG."

Betrouwbare duurzaamheidsinformatie is een gedeelde verantwoordelijkheid, benadrukt hij. Dus is het zaak om opdrachtgevers eerst goed voor te bereiden. Accountants staan voor een "enorme uitdaging". Het traject rondom de verslaggevingsstandaarden gaat rondom ESG erg snel en het is belangrijk om in de toekomst tot één set standaarden te komen. "Maar of dat er van komt, betwijfel ik."

Ook Gijsbert ziet het belang om klanten te helpen zaken op orde te krijgen en daarmee de kwaliteit van de controle te verbeteren. "Het staat of valt met inspanningen die gezamenlijk worden geleverd.” ESG is een ideale gelegenheid om het gesprek in de waardeketen met elkaar aan te gaan, meent hij. Gijsbert verwijst naar zelf opgelegde normen die ooit door stofzuigerfabrikanten werden afgesproken, om te zorgen dat die energiezuiniger konden worden. “We moeten allemaal een beetje stofzuigers worden."

Kantorenmarkt

De markt van middelgrote kantoren is in beweging, om een antwoord te bieden op issues als digitalisering, complexe regelgeving en een krappe arbeidsmarkt. Volgens Ralph is sprake van een "logische marktordening" die zichtbaar wordt. "Het is niet niets om vergunningplichtig te zijn." Om auditteams te verrijken zijn meer specialisten nodig. Wellicht kunnen bepaalde diensten in de toekomst ook centraal aangeboden worden, zoals specialsten op het terrein van ESG. "Niet allemaal zelf doen, maar centraal zetten."

Ook private equity maakt inmiddels opgang bij accountants en daar kan ook een bedreiging in zitten, menen beide sprekers. Durfkapitaal gaat immers voor winstgevendheid en dus kan de ambitie zijn om de audit vooral winstgevend te maken. Tegelijk is er ook begrip voor zo'n stap, vindt Gijsbert. "Je hebt de middelen misschien niet meteen op de plank en die zijn wel nodig om te investeren in kwaliteit en innovatie."

Accountant in AvA

Ook het optreden van de accountant in de aandeelhoudersvergadering komt aan de orde. De NBA heeft daarvoor recent een vernieuwde handreiking uitgebracht. Ralph vindt de gedachte dat de accountant zich in het openbaar verantwoordt een goede zaak. "Aandeelhouders hebben risicodragend kapitaal in een onderneming gestopt, de accountant is ervoor om te zorgen dat daarover betrouwbaar wordt gerapporteerd."

Gijsbert hoopt vooral dat het de controleverklaring wat meer kleur kan geven. Accountants moeten beter aangeven wat ze doen, hoe ze tot een oordeel komen. Wat hem betreft mag de accountant meer publiek zichtbaar worden. "Eens in de paar maanden moet er een accountant bij Jinek zitten, zolang die zich maar niet vastplakt."

Hosts Leo en Lotte staan tot slot nog even stil bij het "proostmomentje" rondom de oprichting van een stichting Busy Season Talks en het voorprogramma van de komende Ledenvergadering van de NBA, waarin BST een rol vervult. "Meld je aan", zo riepen ze de luisteraars op.

29 november: Ongebaande paden

Accountants zijn breed opgeleid als het gaat om reguliere werkzaamheden. Maar wat als je afwijkt van het reguliere pad, je nek durft uit te steken en al pionierend op zoek gaat naar nieuwe mogelijkheden? Hoe ga je om met vernieuwing, verandering en weerstand?

Hosts Aleks Kayhan en Tülay Dilsiz-Gedik spreken daarover tijdens de editie van 29 november met  Heleen Hoynck Van Papendrecht (psycholoog en partner Forensic Investigations KPMG), Leonie Stolk (partner Forensic Investigations KPMG) en Jan Bouwens (hoogleraar Accounting Universiteit van Amsterdam).

Aanvang van de sessie op Clubhouse is als gebruikelijk om 20.00 uur. De BST-gesprekken zijn vanaf dit seizoen terug te luisteren via Spotify. Meer informatie over de Busy Season Talks is beschikbaar via LinkedIn.

Marc Schweppe is hoofdredacteur Accountant en Accountant.nl.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.