Magazine

Reflectie

Het bestuurswerk bij de NBA zit er op. Na 2,5 jaar voorzitterschap geef ik het stokje door aan mijn opvolger. Reden voor enige reflectie.

Dit artikel is verschenen in Accountant Q2, 2015

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

Bij mijn aantreden sprak ik de ambitie uit om als voorzitter te bouwen aan een krachtige en betrokken NBA. Krachtig door een heldere visie op de rol van de accountant, door heldere regels en handhaving daarvan. Betrokken door te luisteren naar onze omgeving en naar kritiek op ons vak.

Is dat gelukt? Zeker is dat we luisteren naar de omgeving. Onze bestuurlijke agenda van toen is ingehaald door de gebeurtenissen in 2014. Een storm van kritiek en een opdracht van de politiek om de kwaliteit van de accountantscontrole te verbeteren. Als antwoord daarop is het rapport In het publiek belang geschreven. De sector kreeg van de politiek de volle steun om dat verbeterplan uit te voeren. De betrokken kantoren zeiden er ondubbelzinnig ja tegen.

Heeft de NBA hierbij goed geopereerd? Ik vind van wel, ook op de momenten dat ik het verwijt kreeg al te sturend op te treden. In de implementatie spraken sommigen over radiostilte. Bij majeure verandering heb je soms een langere aanloop nodig. Zeker is dat we veel positieve commentaren kregen bij de presentatie van de maatregelen: vanuit politiek, toezichthouder, stakeholders, media. We hebben de regie over het beroep in eigen hand kunnen houden. De NBA nam haar verantwoordelijkheid en is daarbij behoorlijk ver gegaan. DNB-president Klaas Knot noemde naar mij onze aanpak Machiavelliaans. Maar uiteindelijk gaat het om een duurzame oplossing voor ons beroep en het terugwinnen van vertrouwen en relevantie in de samenleving.

Had het nog ingrijpender gekund? Altijd, maar tegelijk loopt het Nederlandse accountantsberoep ver voorop in de wereld. Internationaal wordt gesproken over de Dutch Disease en volgt men met argusogen de veranderingen die hier worden doorgevoerd. We zijn er nog niet, er ligt voor het nieuwe bestuur en de kantoren nog een stevige kluif op het bord.

Er is meer dan het verbeterplan. Ik begon mijn voorzitterstaak met de vaststelling van de nieuwe VGBA. Ook de onafh ankelijkheidsregels zijn vernieuwd. We werken aan vernieuwing van het onderwijs; van cruciaal belang voor de toekomst. We steken meer energie in ondersteuning van de mkb-praktijk, maar moeten daarbij helder aangeven wat op ons bord ligt en waar de markt beter kan acteren dan wij. En nu staat de eigen governance van de NBA op de agenda. Een organisatie die midden in de wereld staat moet ook zichzelf kritisch wegen. Voor mijzelf is 2015 een jaar van verandering; ook mijn taak als partner bij Deloitte zit erop. Ik ga als accountant in business binnenkort een nieuwe uitdaging aan, daar verheug ik me op. Vol vertrouwen volg ik de ontwikkelingen binnen het beroep en haar beroepsorganisatie.

Bij mijn aantreden riep ik op om de strijd aan te gaan tegen zwaarmoedigheid. We toonden als beroep met energie in staat te zijn wezenlijke verandering tot stand te brengen. Voor de inspanningen van velen van u past een stevig compliment. Een bijzonder woord van dank daarbij aan Dirk ter Harmsel, die altijd een enthousiaste teamgenoot was.

Ik wens u allen, in welke functie ook, alle goeds toe in ons prachtige beroep!

Huub Wieleman is voorzitter van de NBA.

Huub Wieleman (1955) was van januari 2013 tot juni 2015 voorzitter van de NBA.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.