Magazine

Laad maar

Nederland moet een tandje bijzetten bij het terugdringen van de CO2-uitstoot, aldus recent onderzoek van PwC. Schoner rijden helpt daarbij. In het kader van hun duurzaamheidsbeleid voeren veel bedrijven strengere regels in voor de keuze van een leaseauto. Steeds meer leaseauto’s hangen aan de laadpaal. Hoe fris is het wagenpark bij de grote accountantskantoren?

Dit artikel is verschenen in Accountant Q4, 2017

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

‘ING-bankier mag geen vieze Astra meer rijden’, kopte Het Financieele Dagblad onlangs. De bankmedewerkers mogen alleen nog de schoonste varianten uitkiezen van populaire automerken. Daarnaast geldt een ‘laadverplichting’: wie minder dan 365 keer per jaar zijn auto aan de laadpaal hangt, krijgt een boete die kan oplopen tot tien procent van de jaarlijkse leasenorm.

Het zijn regels die goed passen bij de trend van grote bedrijven om zichtbaar iets te doen op het gebied van duurzaamheid. Ook de grootste accountantsorganisaties zijn in de afgelopen jaren strenger geworden. Waar het vroeger nog mogelijk was om van alles te bestellen, wordt het tegenwoordig steeds moeilijker om een vervuilend ‘scheurijzer’ te regelen. Vooral het elektrisch of hybride rijden wordt sterk gestimuleerd. Bij sommige kantoren kun je met een beetje moeite nog een big four by four bestellen, maar dan moet je daar wel, door verschillende vormen van ontmoedigingsbeleid, flink voor in de buidel tasten.

Hoe is de stand bij de kantoren wat betreft uitstootnormen, ontmoedigings- of stimuleringsbeleid, laadverplichtingen en meer? Een rondje langs PwC (circa 3.200 leaseauto’s), EY (2.960), Deloitte (circa 3.500) en KPMG (crica 2.300).

PwC: boetevrij inruilen

PwC heeft zich als doel gesteld om in 2025 het gehele wagenpark CO2-neutraal te hebben, door alleen auto’s te hebben die rijden op biogas, waterstof of elektriciteit. Michael de Ridder, coo van PwC: “Momenteel is ruim dertien procent van het wagenpark honderd procent elektrisch of hybride plug-in; in 2014 was dat nog maar één procent. Van de auto’s die nu in bestelling zijn, is 44 procent honderd procent elektrisch. De vraag naar elektrische auto’s neemt dus fors toe.”

PwC probeert op meerdere manieren het volledig elektrisch rijden te stimuleren. Zo is er elk jaar een programma waardoor honderd PwC’ers hun fossiele brandstofauto boetevrij kunnen inruilen voor een volledig elektrische auto. Daarnaast hanteert PwC een bonussysteem, waardoor volledig elektrische auto’s aantrekkelijker worden om te leasen. Tevens heeft het kantoor een cap ingesteld op de CO2-uitstoot, die momenteel op 110 gram uitstoot voor benzineauto’s staat en 95 gram voor dieselauto’s.

In plaats van een laadverplichting kijkt PwC naar het brandstofverbruik. De Ridder: “Elk jaar komt PwC met een nacalculatie. De gereden kilometers worden afgezet tegen het netto brandstofverbruik. Als daaruit volgt dat de berijder niet zuinig genoeg heeft gereden, volgt een naheffing. Rijders van hybride modellen krijgen een beperkte brandstofvergoeding zodat wordt gestimuleerd om zoveel mogelijk op elektriciteit te rijden. Anders volgt een naheffing.”

PwC stimuleert verder ook treinreizen op korte afstanden in plaats van vliegen, en heeft preferred supplier-contracten met elektrische taxi’s voor de kantoren in Amsterdam en Rotterdam. Daarnaast is er een carpool-app opgezet in samenwerking met Toogether.

EY: Green Line en Free Choice

EY probeert ook het elektrisch rijden te stimuleren, door net als PwC auto’s met lage uitstootnormen te stimuleren via bonussen. Auto’s die meer uitstoten zijn wel mogelijk, maar dat kost geld. Toby Ellson, woordvoerder EY: “De mobiliteitsregeling binnen EY is gebaseerd op de Green Line en de Free Choice. In de Green Line zijn de auto’s opgenomen met een uitstoot tot en met 82 gram. Binnen deze regeling ontvangen werknemers een bonus variërend van 15 tot 40 euro per maand. Daarnaast zijn winterbanden in deze categorie standaard en is er geen sprake van een overnameverplichting van de auto bij vertrek bij EY. De auto’s vanaf 83 gram uitstoot vallen onder de categorie Free Choice. Een Free Choice-auto heeft een overnameverplichting in geval van een tussentijdse uitdiensttreding. Daarnaast is er een bijdrage voor het gebruik van winterbanden.”

EY zegt momenteel bezig te zijn met onderzoek naar de mogelijkheden om het wagenpark verder te vergroenen en nieuwe regelingen “op een duurzame, toekomstbestendige en aantrekkelijke wijze voor onze werknemers in te steken. Daarbij houden wij vanzelfsprekend de ontwikkelingen op automotive gebied sterk in de gaten”.

EY heeft ook een soort laadverplichting voor hybride auto’s. Ellson: “Op alle vestigingen is een uitgebreid netwerk met laadpalen. Bovendien rapporteren we aan medewerkers die hebben gekozen voor een hybride auto het werkelijke verbruik van de auto ten opzichte van een realistisch haalbare norm. Deze wijkt af van de ECE-norm die onder laboratoriumachtige omstandigheden is vastgesteld en ter discussie staat. Als het werkelijke verbruik (sterk) afwijkt van de norm, dan stimuleren we de medewerker vaker gebruik te maken van de beschikbare laadfaciliteit.”

Elke vestiging van EY heeft ook een WhatsApp-groep voor de hybride en elektrische rijders. “Die noemen we de stekkerclub. In deze appgroep stimuleert iedereen het wisselen van volgeladen auto’s, zodat optimaler gebruik kan worden gemaakt van de laadfaciliteiten. Bij volledig elektrische auto’s stimuleren we het gebruik van snellaadstations.”

Deloitte: bonus-malusregeling

Ook Deloitte hanteert een bonussysteem dat is gekoppeld aan de uitstootwaarde. Deloitte deelt de auto’s op in verschillende klassen. Karen van Schie, woordvoerder bij Deloitte: “De maximale uitstoot voor autoklassen 0, 1 en 2 is 108 gram. De maximale uitstoot voor de overige autoklassen is 165 gram. Er is geen onderscheid tussen benzine en diesel. Door de opzet van de bonus-malusregeling wordt er fors gestuurd op het stimuleren van een lagere uitstoot. Dit is in de praktijk ook goed zichtbaar.”

Deloitte kent ook een laadverplichting voor hybride auto’s en controleert daarbij eveneens het verbruik. Van Schie: “Die verplichting is er zeker en er vindt ook periodieke controle plaats of de hybride auto structureel wordt opgeladen in relatie tot het verbruik van fossiele brandstof. Als dit niet het geval is, dan zal het toegekende maandelijkse bonusbedrag komen te vervallen.”

KPMG: CO2-uitstoot gemaximeerd

KPMG heeft vergeleken met de andere kantoren de uitstootnormen wat hoger liggen voordat er een malussysteem in werking treedt. Het aandeel auto’s met een lage uitstoot is desondanks vrij groot. Woordvoerder Willem Bonekamp: “De CO2-uitstoot is gemaximeerd op 150 gram. Het aantal leaseauto’s met een maximale CO2-uitstoot van 95 gram is momenteel circa 1.300. Met betaling van een maandelijkse boete (vijf euro per gram) kan een auto met een CO2-uitstoot tot en met 180 gram worden gekozen. Bij de keuze voor een auto met CO2-uitstoot hoger dan 150 gram moet de auto bij tussentijdse uitdiensttreding worden overgenomen. Bio-ethanol is uitgesloten als brandstof. Elektrische auto’s met een range-extender of zogenaamde plug-in, met een maximale CO2-uitstoot van 50 gram, kunnen worden besteld als vrije keuze auto. Daarnaast kunnen ook vol-elektrische auto’s worden besteld. Hiervoor geldt echter een actieradius van tenminste 450 kilometer.”

KPMG kent geen laadverplichting, maar heeft een bonussysteem gekoppeld aan het verbruik, wat zuinige rijders een jaarlijks extraatje kan opleveren. Bonekamp: “Bij de bepaling van het leasebedrag wordt de norm voor brandstofverbruik bij stekker (hybride) auto’s gesteld op 1:15 (verbruik van één liter brandstof voor vijftien gereden kilometers). Als de berijder van de auto, door gebruik van de elektromotor, in een bepaald jaar een lager verbruik dan de norm van 1:15 behaalt, zal het voordeel van het lagere verbruik jaarlijks bruto worden uitbetaald.”

Bonekamp geeft echter aan dat de huidige mobiliteitsregeling binnenkort anders wordt. “De mobiliteitsregeling, waaronder de leaseauto’s worden uitgegeven, wordt komende tijd herzien om zo gebruik te kunnen maken van de meest recente stand van de techniek, beter rekening te houden met de behoefte van het personeel, en om de regeling aan te passen op (belasting)regelgeving en de ambities van KPMG.”

Zuinig volgens de ANWB?

Wat verstaat de ANWB onder een zuinige auto? ANWB-auto-expert Menno Neetson: “De ANWB heeft een top 10 zuinige auto’s opgesteld met een redelijkerwijs te verwachten praktijkverbruik. Opname in die top 10 betekent dat een auto - per categorie - minimaal zuiniger is dan het gemiddelde van die categorie. Met een plek bij de eerste drie is een auto echt wel zuinig.”

Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV’s, zoals de populaire Toyota Prius en de Mitsubishi Outlander) zijn niet in de top 10 opgenomen, aldus Neetson. “Omdat we daar geen redelijkerwijs te verwachten praktijkverbruik aan durven/kunnen hangen. Het verbruik is helemaal afhankelijk van gebruiksomstandigheden (laadgedrag, rijgedrag, aantal kilometers etc). Een ‘laadverplichting’ is natuurlijk een effectieve manier om het potentieel van PHEV’s ook te benutten. Dan nog zal het ook van je dagelijkse rit afhangen. Is die rit twintig kilometer en laad je ook op het werk nog bij, dan kun je dat grotendeels elektrisch afleggen. Rijdt je juist veel meer, dan ben je vooral aan het rondrijden met veel extra massa (accu’s/PHEV-techniek) en is de CO2-winst ten opzichte van een conventionele auto gering.”

Björn Remmerswaal is redacteur van Accountant.nl.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.