Magazine

Op de stoel: Anton Dieleman

De NBA heeft als wettelijke taak onder meer het ‘vaststellen van beroepsreglementering’ voor accountants. Versterking van dat regelgevend proces is onderwerp van onderzoek en discussie. Na een strategische verkenning volgde een voorstel voor modernisering, dat ter consultatie werd voorgelegd. Anton Dieleman is als voorzitter van het Adviescollege voor beroepsreglementering (ACB) intensief betrokken bij het regelgevend proces.

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 3, 2022

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel (pdf)
» Download het hele nummer (pdf)

Marc Schweppe

Je bent voorzitter van het ACB en directeur vaktechniek accountancy bij Mazars. Hoe verhouden die twee rollen zich tot elkaar?

“Wat mij betreft vloeien ze naadloos in elkaar over, ik voel er geen spanning tussen. Mijn ervaringen binnen Mazars kan ik inzetten binnen het adviescollege en andersom. Ik krijg van Mazars geen briefje mee met het verzoek om ‘iets via het ACB te regelen’. De voorzitter van het ACB heeft een inhoudelijke inbreng, maar wordt waar nodig gecorrigeerd binnen het adviescollege. Dat hoort zo. En het college kan ook niet functioneren zonder inbreng vanuit de NBA zelf; ik heb veel waardering voor de ondersteuning vanuit het bureau.”

Waarom is besloten tot herziening van het regelgevend proces, gingen er zaken niet goed?

“We hebben een prima regelgevend proces, maar dat zegt de slager die zijn eigen vlees keurt. De perceptie van de buitenwereld zie je terugkomen in de verkenning van Janine van Diggelen en het adviesrapport van Martin Hoogendoorn. Belangrijk is om externe stakeholders meer te betrekken bij het proces en te zorgen
voor meer transparantie. Dat zijn geluiden waar je niet tegen kunt zijn. We moeten de blik nog meer naar buiten richten. Dat hebben we eind vorig jaar ook gezien bij een discussie rondom het rapporteren over fraude en continuïteit. Toen hadden we transparanter over het proces moeten zijn. Het leverde uiteindelijk wel een goede aanpassing van de Standaard op. Dat de accountant nu scherper moet formuleren over werkzaamheden rondom fraude, zorgt mogelijk ook voor verscherpte controles.”

Is de regelgevende taak van de NBA eigenlijk wel te combineren met inbreng vanuit maatschappelijke stakeholders?

“Er is wel een risico van enige afvlakking als zo’n regelgevend orgaan breed wordt samengesteld, met mensen die allemaal anders naar het accountantsberoep kijken. Als ACB staan we positief tegenover een klankbordgroep, voornamelijk om externe input op te halen. Niet onbelangrijk is ook dat onze regelgeving zoveel mogelijk moet aansluiten bij internationale standaarden van een dito beroep. We leven in Nederland niet op een eiland.”

Hoe kijk je naar de toekomst van het beroep en de rol van regelgeving daarin?

“Het accountantsberoep blijft nog jaren relevant en de regelgeving dus ook. Dat toonde de recente coronacrisis maar weer aan. In de afgelopen decennia ging het om historische financiële informatie, de komende tien jaar betreden we het onontgonnen terrein van de duurzaamheidsinformatie. Dat zal het belang van de jaarrekening uiteindelijk wellicht overrulen en veel aanpassing vragen in opleiding en regelgeving. Het zou mooi zijn als er bij elke nieuwe regel tegelijk twee af kunnen, maar dat blijkt in de praktijk weerbarstig.”

Wat doet Anton Dieleman als hij niet werkt?

“Mijn gezin is heel belangrijk voor me. We hebben zeven kinderen, in de leeftijd tussen 18 en 34 jaar. Ik ben graag bezig met tuinieren, fietsen en lezen. En tijdens corona heb ik het wandelen herontdekt. Dat kan heel goed in en om Goes, in de zonnigste provincie van Nederland.”

CV

Anton Dieleman (56) is sinds januari 2017 voorzitter van het Adviescollege voor beroepsreglementering van de NBA. Hij is daarnaast directeur vaktechniek bij Mazars en lid van de redactie van het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht. Binnen de NBA en eerder het NIVRA was hij lid van diverse vaktechnische commissies. Hij werkt al ruim 33 jaar bij Mazars en rechtsvoorganger Paardekooper & Hoffman.

Marc Schweppe is hoofdredacteur Accountant en Accountant.nl.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.