Magazine

Gespot - december 2012

Wat gebeurt er aan het front van wetenschap en onderzoek? Een maandelijkse selectie van lezenswaardige publicaties uit binnen en buitenland.

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 12, 2012

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

Coporate social responsibility en verslaggeving

Twee onderzoeken gaan in op de relevantie van corporate social reporting en de verslaggeving daarover. Het verstrekken van informatie over corporate social responsibility levert een positieve bijdrage aan de mogelijkheid van analisten om adequate prognoses te maken, vooral in landen die georiënteerd op stakeholders. Ook zijn ondernemingen die corporate social responsibility belangrijk vinden transparanter in hun financiële verslaggeving.

 • Dan S. Dhaliwal, Suresh Radhakrishnan, Albert Tsang, Yong George Yang, Nonfinancial Disclosure and Analyst Forecast Accuracy: International Evidence on Corporate Social Responsibility Disclosure. The Accounting Review, volume 87, No. 3, 2012, pages 723-759;
 • Yongtate Kim, Myung Seok Park, Benson Wier, Is Earnings Quality Associated with Corporate Social Responsibility? idem, pages 761-796

Omvang internal audit

Onderzoek bij 173 Amerikaanse publieke en private ondernemingen met een internal auditafdeling wijst uit dat de omvang van deze afdeling positief samenhangt met onder andere het goed functioneren van audit committees, het belang dat wordt gehecht aan IT-auditing en het gebruik van geavanceerde audit technologie.

 • Urton L. Anderson, Margaret H. Christ, Karla M. Johnstone, and Larry E. Rittenberg, A Post-SOX Examination of Factors Associated with the Size of Internal Audit Functions. Accounting Horizons, volume 26, No. 2, 2012, pages 167-191

De boodschap in de accountantsverklaring

Openbaar accountants en gebruikers (bankiers en niet-professionele beleggers) blijken een verschillende perceptie te hebben van de boodschap die besloten ligt in de accountantsverklaring. Gebruikers vinden de verklaring belangrijker voor het evalueren van frauderisico's dan accountants, hoewel ze een kleinere kans toedichten aan de mogelijkheid dat accountants fraude hebben ontdekt. Ook vinden gebruikers de verklaring belangrijker dan accountants inzake het vertrouwen dat wordt gesteld in de ondernemingsleiding, de adequaatheid van investeringen en het behalen van strategische doelstellingen. Gebruikers en accountants interpreteren voorts technische termen verschillend.

 • Stephen Kwaku Asare and Arnold M. Wright, Investors', Auditors', and Lenders' Understanding of the Message Conveyed by the Standard Audit Report on the Financial Statements. Accounting Horizons, volume 26, no. 2, 2012, pages 193-217

Big four of non-big?

Verslag, in Amerikaanse context, van de factoren die de keuze van accountancystudenten beïnvloeden om te willen werken bij een big four-kantoor of bij een kleiner kantoor. De keuze wordt bepaald door opvattingen, subjectieve normen en gepercipieerde gedragsbeïnvloeding.

 • Penelope L. Bagley, Derek Dalton, and Marc Ortegren, The Factors that Affect Accountants' Decision to Seek Careers with Big 4 versus Non-Big 4 Accounting Firms. Accounting Horizons, volume 26, no. 2, 2012, pages 239-264

‘Het jaar 2011 verslagen’

Het MAB van december 2012 betreft het jaarlijks terugkomende Onderzoek Jaarverslaggeving over de kwaliteit van de financiële verslaggeving (in samenwerking met NBA).

Backhuijs en Camfferman concluderen in hun onderzoek naar de verwerking van goodwill door ondernemingen die hun verslaggeving inrichten op basis van Titel 9 BW dat goodwill nog steeds ineens ten laste van het eigen vermogen wordt gebracht. De toelichting die over een overname wordt gegeven behoeft in veel gevallen verbetering.

Arnold en Van Santen tonen de stand van zaken ten aanzien van de verslaggeving van toegezegd-pensioenregeling in de jaarrekeningen van AEX- en Eurostoxx-fondsen. Zij gaan in op de impact van in 2013 van kracht wordende wijzigingen in de verslaggeving over pensioenen door herziening van IAS 19. Het vervallen van de ‘corridor’ leidt tot een negatieve invloed op het eigen vermogen.

De toegankelijkheid en inhoud van informatie inzake de toelichting op activa bestemd voor de verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten (IFRS 5) door beursgenoteerde ondernemingen (FTSE Eurotop 100 Index) is volgens Manschot en Kuiper voor verbetering vatbaar.

Uit onderzoek van Dieleman onder grote en middelgrote, niet-beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen blijkt dat in een aantal gevallen de toelichting op de bestuurdersbeloningen ontbreekt. In de controleverklaring wordt daarvan veelal geen melding gemaakt.

Uit onderzoek van Kevelam en Ter Hoeven onder dertig Europese banken komt naar voren dat de toelichting van staatsobligaties met landenrisico's bij een aantal banken onder de maat is. Bij de helft van de jaarrekeningen blijkt dat in de toelichting geen eenduidige uiteenzetting wordt gegeven over de wijze waarop de fair value van staatsobligaties met landenrisico's wordt bepaald.

Laning, Langendijk en Grobbe gaan in op de transparantie over de uitvoeringskosten bij Nederlandse pensioenfondsen, naar aanleiding van ‘Aanbevelingen’ van de Pensioenfederatie.

Vanwege een nieuw bekostigingssysteem van het ministerie van VWS is de waardering en toelichting van vastgoed door AWBZ-zorginstellingen zeer actueel. Schaepkens en Suurland constateren dat de informatie in de jaarrekening nog sterk kan verbeteren.

Verantwoording door gemeenten over de resultaten van grondexploitatie is onderzocht door Vos en Ferrero Scholte. Over dit onderwerp bestaat maar een beperkte verantwoordingsplicht.

De Bos, Edelman, Jans-van Wieringen en Scheffe berichten over het verslag van de raad van commissarissen bij Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen en een aantal ondernemingen die goed scoren in de Transparantiebenchmark.

 • MAB, jaargang 86, no. 12, december 2012

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

  Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.