Magazine

Gespot - maart 2012

Wat gebeurt er aan het front van wetenschap en onderzoek? Een maandelijkse selectie van lezenswaardige publicaties uit binnen- en buitenland.

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 3, 2012

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

Lobbyen bij IASB

Hoe gaat de IASB bij de ontwikkeling van haar standaarden om met lobbyisten die verschillende voorkeuren hebben? Lobbyisten die hun standpunt onderbouwen met informatie voor de IASB en die geloofwaardig zijn hebben relatief meer succes. Voorts speelt de relatie met de levensvatbaarheid van de IASB een rol, gemeten door de financiële bijdragen aan de IASB en de omvang van de kapitaalmarkt in het land van de lobbyist.

 • Thomas Bowe Hansen, Lobbying of the IASB: An Empirical Investigation. Journal of International Accounting Research, volume 10, no. 2, 2011, pages 57-75

Alternatieve winstgetallen

Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen blijken in hun rapportering in dezelfde mate gebruik te maken van alternatieve winstgetallen als buitenlandse ondernemingen met een beursnotering in Amerika. Wel blijken de alternatieve winstgetallen van de Amerikaanse ondernemingen grotere verschillen te kennen met de nettowinst en vaker tot een patroon van winstverhogingen te leiden.

 • Lori L. Epping en W. Mark Wilder, U.S.-Listed Foreign Firms' Non-GAAP Financial Performance Disclosure Behavior. Journal of International Accounting Research, volume 10, no. 2, 2011, pages 77-96

Verslaggeving over risico's

In dit artikel wordt verslag gedaan van een gedetailleerde inhoudsanalyse van de vermelding van risico's in de jaarverslagen van 160 industriële ondernemingen in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De verslaggeving over risico's is geconcentreerd in het verslag van de raad van bestuur, betreft vooral financiële risico's, en is maar in beperkte mate kwantitatief of prospectief van aard. De Amerikaanse ondernemingen geven de meeste informatie. Dit wordt niet verklaard door verschillen in regulering. Vooral voor Amerikaanse ondernemingen is er een verband tussen het risicoprofiel van de onderneming en de hoeveelheid risico-informatie die wordt verstrekt.

 • Michael Dobler, Kaouthar Lajili en Daniel Zéghal, Attributes of Corporate Risk Disclosure: An International Investigation in the Manufacturing Sector. Journal of International Accounting Research, volume 10, no. 2, 2011, pages 1-22

Informatie-effect mvo op vermogenskosten

Heeft het vrijwillig verscha en van informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen effect op de kosten van het eigen vermogen ? Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat ondernemingen die beginnen met het verstrekken van informatie van bovengemiddelde kwaliteit inderdaad in staat zijn hun vermogenskosten te verlagen. Ook neemt de aandacht van institutionele beleggers en analisten toe. De lagere vermogenskosten worden met succes gebruikt om eigen vermogen te kunnen aantrekken

 • Dan S. Dhaliwal, Oliver Zhen Li, Albert Tsang en Yong George Yang, Voluntary Nonfinancial Disclosure and the Cost of Equity Capital: The Initiation of Corporate Social Responsibility Reporting. The Accounting Review, volume 86, no. 1, 2011, pages 59-100

Accountant als gerechtelijk-deskundige

De rechter in Nederland doet regelmatig een beroep op deskundigen. Voor het financiële vakgebied doet de rechter wel eens een beroep op een accountant. De aarzeling bij accountants wordt steeds groter, mede door onduidelijkheid over de vanuit de accountancy toe te passen regels. De accountant die wordt gevraagd op te treden als gerechtelijk-deskundige, ziet zich geconfronteerd met de vraag met welke (gedrags)regels hij rekening moet houden, naast de ‘leidraad voor deskundigen in civiele zaken’ die door de Rechtbank of het Gerechtshof aan hem of haar wordt uitgereikt. Dit artikel gaat systematisch na welke regels in zo'n situatie gelden.

 • Henk den Boer, De accountant als gerechtelijk-deskundige. MAB, maart 2012

Ethische besluitvorming

Door de verslechterde economische situatie liggen het functioneren van accountants en de kwaliteit van accountantswerkzaamheden onder een vergrootglas. Daarnaast is sprake van een toenemende druk op controlebudgetten, als gevolg van omzetdalingen. Onderzocht is welke variabelen van invloed zijn op de ethische besluitvorming van accountants. De tone at the top en de organisatieomvang blijken de ethische besluitvorming positief te beïnvloeden. Ook het persoonlijkheidskenmerk plichtsgetrouwheid heeft een positief verband met de ethische besluitvorming.

 • Jaap Swijnenburg, Een rechte rug bij tegenwind. Een onderzoek naar de ethische besluitvorming van accountants. MAB, maart 2012

Kostprijssystemen

De auteurs onderzoeken waarom sommige organisaties een verfijnder kostprijssysteem hebben dan andere. Er wordt verondersteld dat een toename van productdiversiteit, de mate van concurrentie en de mate van inzichtelijkheid van de indirecte kosten in de kostenstructuur van een organisatie samenhangen met meer verfijnde kostprijssystemen. De auteurs vinden indicaties voor een samenhang tussen de kostenstructuur en de mate van verfijndheid. Er worden echter geen aanwijzingen gevonden voor een samenhang tussen de mate van concurrentie en de verfijndheid van kostprijssystemen.

 • Ferry Houbiers, Ivo de Loo en Hilco van Elten, De verfijndheid van kostprijssystemen: een ‘cross case benadering’. MAB, maart 2012

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

  Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.