Magazine

IB-plus

Sinds kort kunnen intermediairs bij ABN-AMRO, de ING en Rabobank ook de kredietrapportage van IB-ondernemers in SBR aanleveren. Deze IB-plus is specifiek bestemd voor eenmanszaken en heeft grote gevolgen voor accountants.

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 3, 2012

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

Kredietaanvraag voor kleinere ondernemers kan nu ook in SBR

De taxonomie hiervoor is in overleg met de NBA opgesteld om te voorkomen dat kleine IB-cliënten voor een kredietrapportage een samenstellingsopdracht moeten verstrekken. Bij IB-plus heeft de accountant vanwege de verregaande automatisering alleen bemoeienis met de kwaliteit van de organisatie. Dat betekent dus veel minder werk.

Er zijn in Nederland zo'n één miljoen ondernemers waarvoor de inkomstenbelasting de definitieve heffing is. Toch is het maar de vraag in hoeverre deze IB-ondernemers gebruik zullen maken van de nieuwe mogelijkheid die de banken hen biedt. Want veel van deze ondernemers zijn zzp'ers die beperkte investeringen doen, waarvoor ze niet bij een bank hoeven aan te kloppen.

Minder kostenstijging

Paul Staal is manager XBRL/SBR bij ING en werkzaam op de afdeling Productmanagement Zakelijke Kredieten. Hij is lid van het dagelijks bestuur van het Financiële Rapportages Coöperatief (FRC), de SBR-samenwerking van de drie banken.

Staal laat over de motieven van de banken voor het starten van dit SBR-project geen misverstand bestaan. “De banken zijn in 2009 door de overheid uitgenodigd om te participeren in het SBR-programma. Centrale doelstelling van het programma is lastenverlichting voor de ondernemer. Daarnaast is het natuurlijk mooi als intermediairs voor hun klanten gemakkelijk een kredietrapportage kunnen indienen, die snel kan worden verwerkt bij de aanvraag van een nieuw krediet of de revisie van een bestaand krediet. Dan kan de bank ook sneller reageren met een offerte of inspelen op gewijzigde omstandigheden. Veel mensen vragen om een kostenverlaging van de kredieten. Echter, op het gebied van kredietverstrekking speelt momenteel erg veel. Te denken valt onder meer aan de bankentaks op financiële transacties die de Europese Commissie per 2014 wil invoeren. Daarnaast stelt Bazel III hogere eisen aan het aanhouden van buffers door banken. Tot slot lenen banken minder snel geld uit aan elkaar, hetgeen ook tot hogere kosten leidt. Dan is invoering van digitale kredietrapportages via SBR zeer welkom.”

‘Overige opdracht’

Gerard van IJzendoorn, beleidsmedewerker vaktechniek van de NBA: “Accountants willen dit rapport graag aanbieden met een samenstelverklaring. Voor hele kleine ondernemingen zou dat kunnen leiden tot bezwaren omdat de extra werkzaamheden zouden leiden tot extra kosten. De NBA zag dit probleem ook en heeft daarom het FRC gevraagd of er een apart rapport voor IB-ondernemers kon worden gemaakt dat banken voldoende informatie biedt bij de beoordeling van kredietrapportages. Overigens komt de NBA dit jaar met mogelijkheden voor het afgeven van verklaringen bij SBR-rapportages. Na de zomer zullen we de leden hierover voorlichten.”

Van IJzendoorn ondersteunt de gedachte dat een kredietaanvraag in SBR tot minder rompslomp leidt en dus tot vermindering van de administratieve lasten voor ondernemers. Maar hij kijkt als vertegenwoordiger van de NBA ook naar de gevolgen voor de accountant. “Ik wil graag weten van de banken wanneer deze eenvoudige procedures gelden. Aangezien IB-plus veelal als overige opdracht zal worden beschouwd, zal de accountant er veel minder werk aan hebben dan bij een kredietrapportage en er dus ook minder aan kunnen verdienen. Dit is een van de redenen dat accountants op zoek moeten naar andere inkomsten.”

Kentering

De laatste opmerking klinkt Paul Staal als muziek in de oren. “Accountants hoeven geen defensieve houding aan de dag te leggen. Dus niet wachten hoeveel werk er overblijft, maar nu al actief een ander verdienmodel ontwikkelen. En dat niet alleen omdat straks de meeste kredietaanvragen voor kleine ondernemingen niets meer zullen opleveren, maar ook omdat het tarief dat men in rekening kan brengen voor een jaarrekening nu al onder druk staat.”

Van IJzendoorn heeft tijdens de SBR-voorlichtingsbijeenkomsten die eind vorig jaar voor intermediairs op diverse plaatsen werden georganiseerd (zie pagina 36), geconstateerd dat zich een kentering voltrekt. “Tot nu toe leefde het onderwerp nog niet echt onder accountants. Maar nu de Belastingdienst vanaf 2013 de aangifte voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting in SBR verplicht heeft gesteld, kan niemand zich deze houding meer veroorloven. Want om volgend jaar de SBR-aangifte te kunnen doen, moeten er dit jaar al de nodige stappen worden gezet, bijvoorbeeld het aanschaffen van software.”

Concurrentie India

Wat betreft de aanschaf van SBR-software was tot nu altijd de klacht van intermediairs dat er nog weinig goede producten op de markt waren. De ontwikkelaars beklaagden zich op hun beurt dat ze nog niet nieuwe software op de markt brachten, zolang er nauwelijks vraag naar was. Een klassieke kip-ei-situatie.

Volgens Staal is deze afwachtende houding inmiddels volledig achterhaald. “XBRL, waaruit in Nederland SBR is voortgekomen, is een internationale ontwikkeling. Het betekent dat bijvoorbeeld in India bedrijven al vergevorderd zijn met de ontwikkeling van allerlei software. De kans is dus groot dat er concurrentie uit het buitenland komt.”

2012 wordt een doorbraakjaar wat betreft SBR, daarvan is Paul Staal overtuigd. Om dat te stimuleren loven ABN AMRO, ING en Rabobank predicaten uit voor intermediairs die bij alle drie banken regelmatig in SBR kredietrapportages inleveren. Een bronzen predicaat voor tien rapportages naar alle drie banken, een zilveren predicaat voor honderd rapportages en een gouden voor duizend rapportages. Inmiddels zijn de eerste bronzen predicaten al uitgereikt.

Adrie Boxmeer is journalist.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.