Magazine

Kalme ledenvergadering

Het spektakel van de twee voorgaande edities bleef tijdens de NIVRA-Ledenvergadering van 11 december 2008 uit. Ook al waren er wel degelijk belangwekkende punten aan de orde. De fusie met de NOvAA bijvoorbeeld, en een verlies van 1,5 miljoen euro over het boekjaar 2007/2008. Over dat laatste: "Dit was eens en nooit weer."

Dit artikel is verschenen in de Accountant nr. 1, 2009

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

De kleine zaal van de Goudse Schouwburg bleek meer dan voldoende ruimte te bieden om de toestroom van registeraccountants voor de Ledenvergadering van 11 december 2008 te verwerken. Volgens voorzitter Jan Helderman waren er 152 stemmen (inclusief volmachten) en in vergelijking met de voorgaande editie (1.400) is dat een schijntje. De reden daarvan was duidelijk: dit keer waren er geen schermutselingen tussen het bestuur en de Stichting Wakkere Accountant te verwachten, die in de voorgaande afleveringen nog tot ongekende juridische haarkloverij en felle discussies leidden.

De discussies van de voorgaande jaren hebben overigens ook tot acties geleid op diverse fronten. Een van de relevante zaken in dat kader is het opstellen van een rapport over de governance van het NIVRA, door een commissie onder leiding van Arnold Schilder. Het rapport werd tijdens deze Ledenvergadering toegelicht.

Voldoening

Directeur Gert Smit keek met voldoening terug op het afgelopen jaar en sprak van een ‘jaar van output en vernieuwing’. Om dat te onderstrepen liet hij onder meer wat cijfers zien: de NIVRA-helpdesk gaf in een jaar tijd antwoord op ruim tweeduizend vragen, organiseerde 620 cursusbijeenkomsten voor in totaal tienduizend deelnemers. Ook was hij trots op de maandelijkse bezoekcijfers op Accountant.nl en de recorddeelname van 1.200 accountants aan de Accountantsdag in de RAI.

Bestuurder Jan Stael had wat minder florissante cijfers te melden in zijn presentatie over het financiële beleid. Het NIVRA maakte over het afgelopen jaar een verlies van een kleine 1,5 miljoen euro. De oorzaken daarvan zitten volgens hem in bijzondere posten die voor een groot deel te maken hebben met de verhuizing van het afgelopen jaar. De opening van het nieuwe kantoor in aanwezigheid van Koningin Beatrix en met de organisatie van een kindercongres was zonder meer een hoogtepunt in de historie van het NIVRA, maar bleek ook 454.000 euro te hebben gekost. Ook de verhuizing zelf heeft om uiteenlopende redenen geleid tot hogere kosten dan verwacht en is verantwoordelijk voor een extra kostenpost van 624.000 euro. Stael wees erop dat de begrotingsdiscipline voor het volgende jaar is verstevigd om herhaling te voorkomen: “Er zijn harde woorden gevallen.”

Financieel beheer

Het cliché wil dat het dak van de loodgieter altijd lekt en dat de kinderen van de huisarts aan de lopende band ziek zijn. In dat rijtje past dit keer ook de accountant die zijn financieel beheer niet op orde heeft. De jaarrekening over het afgelopen jaar leidde hier en daar tot wat vragen, maar niet tot meeslepende discussies. Tot ongenoegen van Gert Koolman die zijn verbazing uitsprak dat iedereen in een gemoedelijke setting achteroverleunde. “Die houding geeft geen pas als er in een jaar tijd een derde van het vermogen moet worden afgeboekt. Dan heb je het heel slecht gedaan. Dit is eens en nooit meer.”Zijn opmerking leidde tot een aarzelend applaus, maar verdere discussie bleef uit. De jaarrekening werd met een meerderheid van 74 procent aangenomen en daarmee was de angel uit de discussie.

Fusie NIVRA-NOvAA

Niet dat er geen andere belangwekkende onderwerpen waren. De voorgenomen fusie tussen NIVRA en NOvAA bijvoorbeeld, die door Jan Helderman werd toegelicht. De reacties daarop zijn van alle kanten positief en dat weerspiegelt zich ook in een snelle eerste online peiling onder de leden van beide organisaties. Deze enquête onder in totaal 1.200 leden laat zien dat bij de NOvAA 78 procent in beginsel positief staat tegenover een samengaan, en bij NIVRA een percentage van 67 procent.

Ook minister van financiën Wouter Bos heeft meermalen aangegeven blij te zijn met de voorgenomen fusie, zo benadrukte Helderman. En de plannen bleken ook in de zaal op grote bijval te kunnen rekenen. Het scenario van tien jaar geleden - toen de fusie op pijnlijke wijze stuk liep op het streven om de titels RA en AA te integreren - lijkt zich dan ook niet te gaan herhalen, zeker niet nu dit pijnpunt buiten de fusieplannen wordt gehouden. Over de precieze uitwerking van de fusie - van bestuurlijke invulling en vestigings- plaats tot en met het tijdpad - bleek nog weinig nieuws te melden. Over de financiële consequenties evenmin, tot verba- zing van enkele leden. Niettemin kreeg het bestuur vooral steunbetuigingen en goed bedoelde adviezen om de fusie tot een succes te maken.

Éminence grise

Na nog wat gekrakeel over kostendoorberekeningen en de oproep van Joost Groeneveld om voortaan niet alleen een begroting maar ook een liquiditeitsprognose op te stellen - “In het bedrijfsleven is dat heel gebruikelijk.”- kwam ook Hans Blokdijk aan het woord. Want zonder een bijdrage van deze éminence grise is een NIVRA-Ledenvergadering eigenlijk geen NIVRA-Ledenvergadering. Blokdijks kritiek richtte zich dit jaar op twee zaken: de wijziging in de Verordening Gedragscode ten aanzien van het vragen van inlichtingen bij de vorige accountant bij de overname van een opdracht - “Het is onzin om voortaan geen inlichtingen meer te vragen in dergelijke gevallen” - en de definitie van ‘accountantskantoor’ in diezelfde verordening. Dat laatste lijkt een detail, maar is zeer belangrijk om duidelijkheid te verschaffen in de praktijk van ‘accountants in business’ die nu niet in alle gevallen weten of zijn onder die definitie - en daarmee ook onder de bijbehorende voorschriften - vallen. Met betrekking tot het laatste punt beloofde het bestuur om een praktijkhandreiking te ontwikkelen voor dat doel. Daarop trok een gerustgestelde Blokdijk zijn amendement in.

Oorkonde van verdienste

Zoals te doen gebruikelijk werd tijdens de Ledenvergadering de Oorkonde van verdienste uitgereikt. Dit jaar reikte voorzitter Jan Helderman de oorkonde uit aan Hans Kuijl, hoogleraar bedrijfseconomie aan de Universiteit van Leiden. Helderman kwam tot een indrukwekkende opsomming van de bijdragen die Kuijl heeft geleverd aan het onderwijs en prees hem ook omdat hij als geen ander in staat is de brug te slaan tussen juristen en accountants. 

Nart Wielaard werkt op het snijvlak van maatschappij, technologie en bedrijfsleven. Hij brengt complexe ontwikkelingen terug tot eenvoudige en begrijpelijke verhalen en doet dat in de rol van gespreksleider, adviseur en schrijver.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.