de Accountant nr. 7/8 2008

MAGAZINE |

Vragen om klappen

"Mensen die denken dat ze er zijn, vragen om klappen." In één zin vatte Guus Hiddink samen waarom Oranje...

MAGAZINE |

Spookcijfer: Kosten besparen met elektronisch factureren: een eitje

‘Naar schatting kan er bij volledig elektronisch factureren jaarlijks 243 miljard euro worden bespaard...

MAGAZINE |

Accountant zet zich schrap bij nieuwe fraudegolf in vastgoed

Een fraudegolf overspoelt de vastgoedbranche. Dat is de eerste keer niet, weten ook accountants. Wat...

MAGAZINE |

Eerder fraude bij hoge winst

Als Nederlandse accountants bij potentiële cliënten de risico's inschatten, kijken zij vooral naar the...

MAGAZINE |

Méér dan een zak geld

Als sponsor een zak geld geven is niet meer genoeg. Er moet iets worden gedáán en 'het merk moet worden...

MAGAZINE |

Van wegenkaart naar navigatiesysteem

Technologische ontwikkelingen zullen grote invloed hebben op verslaggeving. En op het werkterrein van...

MAGAZINE |

'Soft controls zijn hard te meten'

Interne controles hebben alleen maar zin binnen de juiste organisatiecultuur, en uiteindelijk is het...

MAGAZINE |

Het insolventiemoment

Een nieuwe insolventiewet gaat de 'eeuwenoude' Faillissementswet vervangen. Tot 15 september 2008 is...

MAGAZINE |

'In control-verklaringen nu vooral gebakken lucht'

Om de in control-verklaring meer inhoud te geven zijn aanvullende eisen nodig. Zo moeten risico's en...

MAGAZINE |

Mes snijdt aan twee kanten

Externe accountants in de publieke sector stuiten regelmatig op voorwaarden waaraan ze niet kunnen voldoen....

MAGAZINE |

'De benaming woekerpolissen werp ik verre van mij'

Gemeten naar functie en bedrijfsomzet is Eureko-bestuurder Gerard van Olphen de 'hoogste' RA in het Nederlandse...

MAGAZINE |

Mannen van de wereld

Sinds de acties van Jos 'pijp' van Kemenade en zijn opvolgende gelijkheidsapostelen is het met het Nederlandse...

MAGAZINE |

Samenval vraagt om strategische afwegingen

Kleine rechtspersonen mogen de jaarrekening voortaan op fiscale grondslagen opmaken. Dat is het gevolg...

MAGAZINE |

Boeken - juli/augustus 2008

De val van ABN Amro - Wetenschapsfilosofie voor economen en bedrijfskundigen - Handboek Corporate Governance.

MAGAZINE |

'We moeten academische niveau niet laten verwateren'

De RA van de toekomst doet niet alleen verslag over de financiële stand van zaken van zijn opdrachtgever,...

MAGAZINE |

Tuchtrecht

JT 2008-25, JT 2008-26, JT 2008-27, JT 2008-28.

MAGAZINE |

Sociaal wenselijk

Voor een klant ben ik net enkele dagen naar Italië geweest.

de Accountant nr. 9 2008 de Accountant nr. 6 2008