Magazine

NIVRA Young Professionals willen de gevestigde orde uitdagen

De discussie in het accountantsvak wordt gedomineerd door een groepje mensen in NIVRA-commissies en overlegorganen. Deze usual suspects verdienen meer tegenwicht van de jonge garde, menen de NIVRA Young Professionals. Een van hun problemen: de ambities zijn nogal groot voor hun bomvolle agenda's.

Dit artikel is verschenen in de Accountant nr. 7/8, 2009

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

De wereld verandert in rap tempo en de jonge generatie accountants heeft nog het beste zicht op wat er zoal verandert. Zij zijn nog niet ‘besmet’ met vastgeroeste denkbeelden en werkroutines die al jaren hetzelfde zijn. Ze schrikken niet van Hyves, Twitter, Palmtops en allerlei andere moderne hulpmiddelen, omdat ze die met de welbekende paplepel hebben meegekregen. Ze zijn begonnen met werken in het tijdperk waarin kennis delen en innoveren centraal stond. Ze zijn, kortom, de ideale inspiratiebron om het accountantsvak van binnen uit te vernieuwen. En toch ontbreekt de generatie tot een jaar of veertig vrijwel geheel in relevante commissies, adviesgroepen of andere (overleg)organen in het vak. Leja Gouwens, voorzitter van de Adviescommissie NIVRA Young Professionals en in het dagelijks leven werkzaam bij het Bureau Vaktechniek van BDO CampsObers, zou dat graag anders zien. “We willen ons roeren in het maatschappelijk debat, want het gaat juist over onze toekomst. Op een aantal inhoudelijke onderdelen staan we daar ook echt anders in dan de wat oudere generatie. Neem de discussie over nieuwe regelgeving voor accountants in 2006: dat was voor ons eigenlijk een achterhoedegevecht. Wij zijn immers in het vak opgegroeid met veel regelgeving en strenge eisen. Dat is voor ons helemaal geen issue meer.”

Achthonderd leden

‘Wij’ is in dit verband de NIVRA Young Professionals (kortweg NYP), de jongerenclub in het accountantsvak. RA-studenten die zijn gestart met hun praktijkstage kunnen er lid van worden en hoeven pas af te zwaaien als ze langer dan vijf jaar staan ingeschreven in het register. Het lidmaatschap is gratis en maakt het mogelijk om mee te doen aan tal van activiteiten. Een paar jaar geleden bijvoorbeeld nog een bedrijfsbezoek aan Ajax. Gouwens: “Die activiteit was een groot succes en een van de redenen dat we ons ledenaantal flink hebben zien groeien. We zitten nu op achthonderd leden, uit een doelgroep van circa zesduizend. In de afgelopen anderhalf jaar zijn er zo'n tweehonderd leden bij gekomen.”

NYP werd in 2006 geboren en heeft er inmiddels een aardig rijtje activiteiten op zitten. Het jaarlijkse hoogtepunt wordt gevormd door de NIVRA Young Professionals Day, de jonge versie van de Accountantsdag. Op 18 september 2009 zal inmiddels de derde editie van deze dag worden georganiseerd, dit keer op de Universiteit Nyenrode.

Daarnaast worden er regelmatig seminars georganiseerd: in mei 2009 bogen de NYP'ers zich bijvoorbeeld samen met de young profs van de beroepsorganisatie van IT-auditors (NOREA) over de samenwerking tussen accountants en IT-auditors en het belang hiervan in een samenleving die in een razend tempo digitaliseert.

Sponsoren

En zoals het een netwerkorganisatie betaamt moet het ook een beetje gezellig zijn. Ook op dat front liet men zich niet onbetuigd qua bedrijfsbezoeken en social events. Naast bezoeken aan de Tweede Kamer, De Telegraaf, TNT, Febo, Schouwburg Amstelveen, Snowworld, Nyenrode en Hulskamp Audiovisueel organiseerde men een wijnproeverij en in juni dit jaar NYP Beach Event 2009. Het enthousiasme blijkt keer op keer groot. Dat geldt ook onder sponsoren die graag hun naam verbinden aan NYP. De sponsoren voor 2009 zijn naast hoofdsponsor NIVRA achtereenvolgens in willekeurige volgorde De Jong & Laan, Mazars, BDO CampsObers Accountants & Adviseurs, Berk Accountants en Belastingadviseurs, Nyenrode Business Universiteit, RSM Nederland en Blömer Accountants en Adviseurs.

Internationaal

NYP heeft verder ook de ambitie om internationaal wat meer de tentakels uit te slaan. De eerste contacten zijn gelegd op een internationaal congres in de zomer van 2008 in Parijs. Dit congres is georganiseerd door Young Accountants and Auditors Meeting (YAAM). De aankomende jaren is het de bedoeling deze contacten verder uit te breiden. Er zijn al prille plannen voor een groot internationaal Young Professionals event in Nederland. Bovendien heeft NYP ook op de Nederlandse Antillen en Aruba een delegatie. Het klinkt dus allemaal als een klok voor een commissie die nog maar een paar jaar aan het werk is. Maar het kan beter. Want inhoudelijk wil men sterker een eigen geluid laten horen in het vak. Gouwens: “Wat er inhoudelijk sterk leeft onder de Young Professionals is dat er in het vak meer moet gebeuren op het terrein van innovatie en IT. De neiging is in ons vak erg groot om het werk op de automatische piloot te doen en we zouden daar als Young Professionals graag een doorbraak in willen forceren. Het alsmaar doorgaan op de oude voet is funest voor de toekomst en we moeten zorgen dat we vooruit kijken en ons vernieuwen.”

Harder blaffen

Wat let de jonge honden om op dat punt wat harder te blaffen? Gouwens wijst erop dat de gevestigde wat oudere orde veel invloed heeft, zowel in commissies in het vak als binnen de kantoren. “Zij bepalen de agenda, en het is voor ons lastig en ook een beetje eng om daarin volwaardig mee te doen. Ten eerste moet je natuurlijk gevraagd worden om mee te doen met de commissies. En ten tweede speelt er ook een ander probleem mee: het is ook lastig voor Young Professionals om voldoende tijd vrij te maken voor het schrijven van artikelen of het participeren in commissies, want de werkdruk op de kantoren is voor hen erg hoog. We merken dat ook in onze adviescommissie zelf: er zijn een kleine twintig actieve deelnemers die een rol vervullen in een van de vier werk- groepen. Onze ambitie is om die groep een keer of vier per jaar fysiek bij elkaar te brengen, maar dat stuit op enorm veel agendaproblemen. De goede wil is er wel en ook aan enthousiasme geen gebrek. Maar de praktische uitvoering is heel lastig.”

Inhoudelijke agenda

Zou NYP niet buiten de gebaande paden en commissies om haar geluid moeten laten horen, bijvoorbeeld zoals de groep Wildschut op Accountant.nl een weblog bijhoudt waarop men kritisch schrijft over (vak)ontwikkelingen?

Gouwens: “Dat is best een goed idee. Al kost dat natuurlijk ook weer tijd, en dat is en blijft toch een probleem. Maar hoe dan ook gaan we ons de komende tijd nadrukkelijker profileren op de inhoud. Ook in de komende NYPD is daar een plaats voor weggelegd: op het einde van die dag zullen we NIVRA-voorzitter Jan Helderman een pamflet aanbieden met daarin onze inhoudelijke agenda op basis van de inhoud van die dag.”

NYP: wie en wat

Wie zit er in de Adviescommissie NYP?

Alle Adviescommissieleden van NYP zijn werkzaam bij een middelgroot of groot accountantskantoor in de openbare praktijk of op een bureau vaktechniek. De Adviescommissie bestaat momenteel uit Leja Gouwens (voorzitter), Martine Cranendonk (secretaris), Erik van Engelen (penningmeester), Michelle Calkhoven (contactpersoon werkgroep NYPD), Erwin Hietland (contactpersoon werkgroep Seminar), Thijs van Zandwijk (contactpersoon werkgroep Bedrijfsbezoeken) en Nathalie van Dijk (contactpersoon werkgroep Social Events).

Wat zijn de doelstellingen van het NYP-programma?

 • Het leggen en onderhouden van contacten met andere jonge registeraccountants en bijna afgestudeerde accountants.
 • Het onderhouden van contacten met jonge accountants in internationaal verband.
 • Het vervullen van een klankbordfunctie voor het NIVRA zelf.
 • Het op peil houden van kennis over actuele ontwikkelingen op het eigen vakgebied.
 • Het versterken van de binding met het NIVRA als (toekomstige) beroepsorganisatie.

Voor wie is het NIVRA Young Professionals programma bedoeld?

Het NYP-programma is bestemd voor diegenen die:

 • een erkende opleiding tot registeraccountant volgen en daarbij zijn gevorderd tot de driejarige stagefase (na Master of Science dan wel Post Master of Science-fase);
 • een erkende opleiding tot registeraccountant met succes hebben afgesloten maar nog niet zijn ingeschreven bij het NIVRA;
 • de opleiding tot registeraccountant hebben afgerond en minder dan vijf jaar staan ingeschreven in het register van het NIVRA.

Meer weten over de NIVRA Young Professionals: www.nivra.nl/youngprofs.

NIVRA Young Professionals Day (NYPD)

Onder de noemer ‘De Ontknoping; Assurance in een complexe wereld’ wordt een conferentie georganiseerd voor alle NIVRA Young Professionals op 18 september 2009.

Het thema van dit jaar biedt alle ruimte om in te gaan op wat de accountant van de toekomst moet weten en kunnen. Bedrijven worden complexer en zijn onderling steeds sterker met elkaar verbonden, direct dan wel indirect. Het is een dynamische wereld waarin een grote verscheidenheid aan interne en externe factoren de bedrijfsvoering van de ondernemer beïnvloedt.

Dit leidt ook tot een toename van risico's en de noodzaak tot het opzetten van risico- en beheersings- modellen om de ontwikkelingen in de greep te houden.

Tijdens de NYPD gaan de deelnemers met aansprekende sprekers van binnen en buiten het vak en goede facilitators op zoek naar handvatten voor het controleren van bedrijven in deze steeds complexer wordende omgeving. 

Nart Wielaard is strategisch scherpdenker op het snijvlak van maatschappij, technologie en bedrijfsleven. Hij brengt complexe ontwikkelingen terug tot eenvoudige en begrijpelijke verhalen en doet dat in de rol van gespreksleider, adviseur en schrijver.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

  Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.