Magazine

'We gaan niet met een spandoek op het Malieveld staan'

Binnen de accountantsopleidingen bestaan diverse studentenverenigingen. Als eerste in een serie portretten: de Vereniging Accountancy Studenten (VAS) van NIVRA-Nyenrode.

Dit artikel is verschenen in de Accountant nr. 7, 2004

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

De aanleiding voor de oprichting van de VAS in 1971 was een onderwerp dat indertijd tot veel ergernis onder de studenten leidde: het grote aantal colleges op zaterdag. Daar moest eens wat aan gedaan worden. Het duurde even voordat de VAS deze bron van ergernis rigoureus uit de wereld had geholpen: ruim tien jaar om precies te zijn. Maar toen was het aantal colleges op zaterdag ook wel heel drastisch verminderd, want namelijk volledig afgeschaft.

Grootste ergenis

Conclusie: het kan een zaak van lange adem zijn, maar uiteindelijk wordt er wel wat bereikt. Volgens Carel van Oldenbeek (voorzitter), Daan Klomp (secretaris) en Peter Verheij (bestuurslid) zal het ook zo gaan met de grootste ergernis anno 2004: de belasting van de studenten bij de werk-studiecombinatie. Ook op dit terrein zijn inmiddels de eerste stappen gezet.

Peter Verheij: “Uit een onderzoek dat we vorig jaar onder de studenten hielden, kwam dit als grootste probleem naar voren. NIVRA-Nyenrode erkent het probleem, de werkgevers echter niet. Hier hebben we nog een lange weg te gaan. Uit onze enquête bleek dat veel studenten klachten hadden over de centrale colleges. De kwaliteit was te laag en de toegevoegde waarde ervan werd betwijfeld. We hebben dit punt aangekaart bij NIVRA-Nyenrode. Het gevolg: er wordt nu kritischer gekeken of een college per se centraal moet worden gegeven. Naar aanleiding hiervan zijn er inmiddels zo’n twee tot drie centrale colleges komen te vervallen. En dat is nog maar het begin.”

Alarmbellen

Veel moeizamer gaat het met de vermindering van de werklast. Carel van Oldenbeek: “Want om daar iets aan te veranderen heb je twee partijen nodig: NIVRA-Nyenrode en de werkgevers. De eerste is bereid om met ons hierover te praten, de werkgevers daarentegen ontkennen zelfs dat er een probleem bestaat. Ik denk dat dit komt omdat we, zeker bij de grote kantoren, te hebben maken met aparte personeelsfunctionarissen. Die zijn ongetwijfeld goed in hun vak, maar ze ontkennen doodleuk dat de werklast te hoog is. Misschien wordt het tijd om buiten de p&o’ers om, direct met de directie van de kantoren contact op te nemen. Ik zie nog wel mogelijkheden.”

Daan Klomp: “Ik constateer een bepaalde kortzichtigheid. In plaats van achterover leunen en denken dat het hun probleem niet is, zoals werkgevers nu doen, zouden bij hen alle alarmbellen moeten rinkelen. Want uiteindelijk zal de belasting van de werk-studiecombinatie de voornaamste reden zijn dat steeds minder mensen interesse in het vak zullen hebben. En dat zou ook de werkgevers zeer ter harte moeten gaan.”

Geen querulanten

Een ander punt van ergernis zijn de regels rond de praktijkstage. Carel van Oldenbeek: “Uiteraard gaat het niet om het volgen van de stage op zich. Want we werken al, dus aan die stage-uren komen we zonder problemen. Maar de rompslomp er omheen irriteert ons. Er is te weinig samenhang met het studieprogramma. Dat betekent veel extra werk. We hebben dat aangekaart bij het stagebestuur en het NIVRA. Maar in dit geval stelt men zich heel star op.”

Voor alle duidelijkheid: het laatste wat de VAS-bestuursleden willen, is als querulanten te boek te staan. Carel van Oldenbeek: “Ik wil ons karakteriseren als beschaafd kritisch. We gaan niet met een spandoek op het Malieveld staan. Maar vanuit een redelijke positie willen we bereiken dat er naar ons wordt geluisterd. En ondanks dat veranderingen traag tot stand komen, hebben we wel het gevoel dat we serieus worden genomen.”

Geen vrouwen

Het VAS-bestuur is bijzonder trots op zijn eigen website (www.vasonline.nl). Daan Klomp: “We zijn druk bezig om die site verder te ontwikkelen. Onze ambities zijn hoog: het moet het digitale platform worden voor accountancy-studenten.”

De VAS ziet zich op de eerste plaats als een belangenvereniging. Maar het is ook een ideaal podium voor bijvoorbeeld netwerken. En dat
doen de VAStivisten, zoals de actieve VAS-leden zichzelf noemen, dan ook. Want ze lopen over van ambitie. De drie bestuursleden laten desgevraagd weten ernaar te streven om directeur of partner bij een groot kantoor te worden. Nu werken ze bij KPMG (Carel van Oldenbeek), Deloitte (Peter Verheij) en Mazars (Daan Klomp).

Als een absoluut gemis wordt het ontbreken van vrouwen binnen het bestuur ervaren. Carel van Oldenbeek: “Het bestuur bestaat uit zes mannen. Vrouwen zijn er wel te vinden onder de VAStivisten. Laten we hopen dat er eens iemand opstaat die ook zitting in het bestuur wil nemen.”

Gerrit Zalm

De studentenvereniging is ook zeer geschikt om te discussiëren over vakinhoudelijke onderwerpen. Daan Klomp: “Omdat we het zo druk hebben komen we daar op ons kantoor nauwelijks aan toe. En eigenlijk tijdens de studie ook te weinig. Daarom proberen wij ook discussies hierover te starten.”

Onbetwist hoogtepunt op het gebied van de vaktechnische gedachtewisseling was het gesprek dat het VAS-bestuur in januari had met Gerrit Zalm. Carel van Oldenbeek: “We hadden als VAS een reactie geschreven op het wetsontwerp Toezicht Accountantsorganisaties. Met name gingen we in op het onderwerp accreditatie. Wie schetste onze verbazing toen we snel daarna de mogelijkheid kregen om met de minister te komen praten. Welke studentenvereniging krijgt al een gesprek met de minister? We hebben ons standpunt uiteengezet. Zalm liet blijken zeer geïnteresseerd te zijn in onze mening. Waarschijnlijk vond hij het belangrijk om ook de visie van de toekomstige generatie accountants te horen op zijn wetsvoorstel. Je begrijpt dat we het hierover helemaal met hem eens zijn.”

Vereniging Accountancy Studenten

ledental: 3.200
voorzitter: Carel van Oldenbeek
titel verenigingsblad: Achter de komma
website www.vasonline.nl
illuster oud-bestuurslid: Cees van Tilburg (ex-bestuurder KPMG)
belangrijkste ergernis: de bureaucratie van de praktijkstage
belangrijkste opsteker: aanpassing regeling centrale colleges
eerste gewenste verandering rond het beroep: accountant moet weer positie krijgen als hoeder van het maatschappelijk belang

Adrie Boxmeer is journalist.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.