Magazine

Gespot - november 2007

Wat gebeurt er aan het front van wetenschap en onderzoek? Een maandelijkse selectie van lezenswaardige publicaties uit binnen- en buitenland.

Dit artikel is verschenen in de Accountant nr. 3, 2007

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

Verificatie maatschappelijke jaarverslagen

In dit artikel wordt een controleaanpak voorgesteld ten behoeve van de verificatie van maatschappelijke jaarverslagen, die afwijkt van de nu vaak gehanteerde aanpak op basis van COS 3410N. In de alternatieve aanpak wordt nadrukkelijk ingegaan op de achterliggende ethiek van handelingen, die worden beschreven in het verslag.

 • Dennis Veltrop en Dick de Waard, Een metafysisch perspectief op de verificatie van maatschappelijke verslagen. MAB, november 2007

Sarbanes-Oxley Act

SOx vraagt van bedrijfs bestuurders een in control-verklaring en van controlerend accountants een oordeel over die uitspraken. Een themanummer van Journal of Accounting and Economics bevat verschillende artikelen over SOx.

In één daarvan wordt geconcludeerd dat meer regulering van de financiële verslaggeving, ertoe heeft geleid dat ondernemingen niet meer beursgenoteerd willen zijn.

In een tweede artikel onderzoeken auteurs de kenmerken van 779 ondernemingen die sinds SOx rapporteren over material weaknesses in internal control.

 • E. Engel, R.M. Hayes en X. Wang, The Sarbanes-Oxley Act and firms going private decisions. Journal of Accounting and Economics, september 2007, pagina's 116-145;
 • J. Doyle, W. Ge en S. McVay, Determinants of weaknesses in internal control over financial accounting. Journal of Accounting and Economics, september 2007

Aandeelhoudersactivisme

Sinds ‘Tabaksblat’ en het verdwijnen van beschermingsconstructies, is steeds vaker sprake van confrontaties tussen bestuurders en aandeelhouders. Gevolg is een juridische strijd, ten koste van de aandacht voor de onderneming en leidend tot grote onzekerheid voor alle stakeholders. Heldere grenzen zijn daarom van groot belang. De auteur analyseert onder meer recente jurisprudentie.

 • Erik Mouthaan, Corporate governance: de grenzen van aandeelhoudersactivisme. MAB, november 2007

Tijdigheid rapportering en kosten eigen vermogen

Op basis van diverse empirische onderzoeken kan worden geconcludeerd dat het eerder rapporteren van de financiële cijfers leidt tot een lagere kostenvoet van het eigen vermogen (en dus ceteris paribus tot een hogere aandelenkoers). Het terugbrengen met één dag levert een besparing op van ongeveer 0,07 procent.

 • Jeroen Ruiter, The Effect of the Reporting Lag on the Cost of Equity. MCA, september 2007

Pro forma winstcijfers en analisten

Pro forma winstcijfers wijken (zoals EBITDA) wijken af van de ‘officiële’ winstcijfers volgens bijvoorbeeld IFRS of US GAAP. Ondernemingen vinden dat daarmee een beter zicht wordt verkregen op de echte performance. Uit een experimenteel onderzoek blijkt dat analisten voor ondernemingen die pro forma winstcijfers rapporteren een hogere toekomstige winst per aandeel voorzien dan voor andere ondernemingen.

 • Patric Andersson en Niclas Hellman, Does pro forma reporting bias analyst forecasts? European Accounting Review, no. 2, 2007

Prestatiemeting van Business Unit Managers

In dit artikel wordt onderzocht welke prestatiemaatstaven worden gehanteerd bij de periodieke beoordeling en bonustoekenning, van business unit managers. Op basis van onderzoek onder 140 managers blijkt dat het gebruik van accountingmaatstaven voor prestatiemeting groter is naarmate een manager meer macht heeft.

Gedesaggregeerde maatstaven (zoals kosten en opbrengsten) en niet-financiële maatstaven worden vooral gebruikt bij wederzijdse afhankelijkheid tussen business units.

 • Jan Bouwens en Laurence van Lent, Assessing the performance of business unit managers. Journal of Accounting Research, september 2007

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

  Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.