de Accountant nr. 11 2010

MAGAZINE |

Kritiek en bijval

De afgelopen weken zijn er vele kritische noten gekraakt rond het accountantsberoep. De toon van het...

MAGAZINE |

Nieuws

Audi populairste RA-leaseauto, BMW stijgt naar twee - ‘Ook wettelijke controle niet-financiële informatie’...

MAGAZINE |

Spookcijfer: Verplassen met accountants

Size does matter. En dus is het begrijpelijk dat Jim Quigley, de wereldwijde ceo van Deloitte, de grote...

MAGAZINE |

Vastgoed en integriteit

Codes in overvloed, rapporten bij de vleet en veel aanbevelingen, heel veel aanbevelingen. Zo probeert...

MAGAZINE |

Verdachte patronen

In het Vastgoed Intelligence Centre zoeken medewerkers nu naar structurele kenmerken van de 'Klimop'-zaak....

MAGAZINE |

Toelichting vastgoedbeleggingen in jaarrekening

Door het beperkte aantal transacties in de huidige vastgoedmarkt, wordt voor waarderingen in de jaarrekening...

MAGAZINE |

Accountant, communiceer!

Met de Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) is in 2009 de scheiding tussen het klacht- en het tuchtrecht...

MAGAZINE |

Drie sets bepalende factoren

In discussies over de kwaliteit van de accountantscontrole speelt kritiek op de ‘te weinig professioneelkritische...

MAGAZINE |

Zelfreflectie en tone-at-the-top essentieel

Uit onderzoeken van de AFM en buitenlandse toezichthouders blijkt dat externe accountants een onvoldoende...

MAGAZINE |

Kwestie van bewustzijn

Een professioneel-kritische houding omvat een kritische houding ten opzichte van controle-informatie...

MAGAZINE |

Vaktechnisch geweten van NBA

Peter Eimers en Carel Verdiesen, voorzitter en vicevoorzitter van het onlangs geïnstalleerde Adviescollege...

MAGAZINE |

Interne accountant wil niet meer regels

Wat de internal auditfunctie precies inhoudt, is voor de buitenwereld lang niet duidelijk. Internal auditor...

MAGAZINE |

'We zijn veel professioneler geworden'

Over de rechtmatigheid van de EU-uitgaven is de Europese Rekenkamer nog altijd kritisch. Maar met de...

MAGAZINE |

Spagaat en spaghetti

Instellingen die door meer overheidsorganisaties worden gefinancierd, worstelen met evenzovele financiële...

MAGAZINE |

It's the data, stupid

'Gewone' accountantskantoren doen data-analyse er op zijn best een beetje bij. Bij Coney is het juist...

MAGAZINE |

Boeken - november 2010

Handboek voor treasury professional - Wat als de markt faalt? - The chairman makes or breaks the board...

MAGAZINE |

Cursus adviseurs accountantskantoren

Accountantsorganisaties laten zich voor reviews en toetsingen vaak door adviesbureaus adviseren. Het...

MAGAZINE |

Gespot - november 2010

Wat gebeurt er aan het front van wetenschap en onderzoek? Een maandelijkse selectie van lezenswaardige...

MAGAZINE |

Tuchtrecht

JT 2010-55, JT 2010-56.

MAGAZINE |

Oh oh Cherso

Ik kijk weinig televisie en blijf er zeker niet voor thuis. Voor één programma maak ik een uitzondering:...

de Accountant nr. 12 2010 de Accountant nr. 10 2010