de Accountant nr. 12 2010

MAGAZINE |

Accountant verder zonder 'de'

De oprichting van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants luidt een nieuwe periode in, een...

MAGAZINE |

116 jaar 'de Accountant'

Deze laatste 'de Accountant' is het sluitstuk van een respectabele reeks die 116 jaren omvat. In die...

MAGAZINE |

Tijd voor maatregelen

Een golf aan negatieve publiciteit trok de laatste tijd over het accountantsberoep. Kritische rapportages...

MAGAZINE |

Bureau NBA krijgt coördinerende rol

De bureaus van de NOvAA en het NIVRA zijn eind november 2010 samengegaan. De medewerkers werken nu samen...

MAGAZINE |

'Het wordt tijd dat de overheid XBRL verplicht stelt'

Acht jaar lang was hij voorzitter van XBRL Nederland: Jan Pasmooij, manager ICT Knowledge Center van...

MAGAZINE |

XBRL-assurance behoeft fundamentele discussie

Ernst & Young verstrekte vorig jaar als eerste accountant een assurance-rapport bij een digitale jaarrekening...

MAGAZINE |

Rechtbankklussen riskant?

In oktober 2010 weigerde KPMG de opdracht van de rechtbank Amsterdam om de uitgaven van verdachte Easy...

MAGAZINE |

Lastenverlichting of zorgenkindje?

Kleine rechtspersonen maken slechts mondjesmaat gebruik van de wettelijke mogelijkheid om jaarrekeningen...

MAGAZINE |

'Veel aandacht voor verandermanagement'

TomTom groeide de laatste zes jaar razendsnel en ging bovendien naar de beurs. Wat betekent dit voor...

MAGAZINE |

Theodor Kockelkoren, AFM: 'Wat zwaarst is, moet zwaarst wegen'

Ook toezichthouders hebben te maken met claims en dreiging daarmee. AFM-bestuurslid Theodor Kockelkoren...

MAGAZINE |

Accountant en commissaris

In het debat over het functioneren van de accountantscontrole bepleit het NIVRA een krachtiger invulling...

MAGAZINE |

Ex-AFM'ers naar de markt

Is het een trend, ex-AFM'ers die een bureautje beginnen om accountant- en andere organisaties met extern...

MAGAZINE |

Boeken - december 2010

De kloof - De financieel-economische crisis, een congresbundel - Een geschiedenis van het examenbureau.

MAGAZINE |

Mondjesmaat aandacht voor XBRL

"Hbo- en universitaire opleidingen besteden nog onvoldoende aandacht aan XBRL /SBR." Dat zegt Hugo Esseboom,...

MAGAZINE |

Gespot - december 2010

Wat gebeurt er aan het front van wetenschap en onderzoek? Een maandelijkse selectie van lezenswaardige...

MAGAZINE |

Tuchtrecht

JT 2010-21A, JT 2010-58, JT 2010-60.

MAGAZINE |

Ruim honderd

Het beroep zit momenteel vol ontwikkelingen. De Tweede Kamer heeft geen vertrouwen meer in accountants,...

Accountant nr. 1/2 2011 de Accountant nr. 11 2010