Nieuws

Beroepsbreed programma professioneel-kritische houding

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) werkt aan een beroepsbreed programma om de professioneel-kritische houding van de accountant te bevorderen. Het programma maakt deel uit van het Plan van Aanpak van de NBA.

Aanleiding voor de aandacht voor de beroepskritische houding is de kritiek die in het afgelopen jaar is ontstaan op de uitoefening van de auditfunctie door de accountant. Ook de resultaten van de toetsingen van de mkb-kantoren door het College Kwaliteitsonderzoek (CKO) van het NIVRA en de Raad van Toezicht van de NOvAA lieten zien dat de kwaliteit van de kantoren op een aantal punten verbeterd kan worden, aldus de beroepsorganisatie.

Als onderdeel van het programma werkt de NBA aan een training over het onderwerp in het kader van de permanente educatie (PE) en publicaties in Accountant, op de websites van de organisatie en in andere media.

Daarnaast zal de NBA een survey uitzetten onder leden en stakeholders om meer inzicht te krijgen in de visie van accountants en de buitenwereld. Ook zal worden nagegaan welke acties op dit punt in het buitenland worden genomen.

De NBA heeft voor de ontwikkeling van het programma een 'Programmacommissie Professional Scepsis' in het leven geroepen onder voorzitterschap van L.N.M. Straathof RA. Projectleider van de programmacommissie is mr. Anne-Marike van Arkel, algemeen directeur van de NBA.

Op de regionale afdelingsvergaderingen hebben de besturen van de NOvAA en het NIVRA onlangs al aandacht gevraagd voor het onderwerp. De presentatie die op deze bijeenkomsten is gehouden is beschikbaar op de websites van NOvAA en NIVRA.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.