Nieuws

NBA-enquête: geen eenduidig beeld van professionele scepsis

In de tweede helft van 2011 hield de NBA een enquête onder haar leden over professionele scepsis in de accountantscontrole. Relatief veel deelnemers hebben geen goed en eenduidig beeld van het begrip professionele scepsis, zo blijkt uit de enquête.

De Programmacommissie Professional Scepsis van de NBA stelt naar aanleiding van deze constatering vast dat het lastig is om uit de antwoorden van de enquête een overall beeld te ontlenen over bepaalde aspecten van professionele scepsis.

Als het gaat om eigenschappen noemt de commissie het opmerkelijk dat de respondenten het minste gewicht toekennen aan de eigenschap 'eigenwaarde'. Toch is dit één van de kenmerken van een professioneel-kritische houding. "Het beschikken over voldoende eigenwaarde is noodzakelijk om met voldoende zelfvertrouwen de 'rug recht te kunnen houden' in situaties waarin dat noodzakelijk is", aldus de commissie.

Wanneer het gaat om de gedragingen als kenmerken van een professioneel-kritische houding, beschouwen de respondenten als minst belangrijke het 'in verhoogde mate genereren van alternatieve verklaringen voor beweringen van de cliënt'. Dit roept volgens de commissie de vraag op "hoe dit resultaat zich verhoudt met de scherpte waarmee de accountant alert moet zijn op frauderisico's".

De programmacommissie heeft naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête besloten om professionele scepsis meer aandacht te geven in trainingen en in externe communicatie.

In de komende tijd zal als onderdeel hiervan op Accountant.nl een serie cartoons over uiteenlopende aspecten van professionele scepsis worden geplaatst.

  • Zie hier de eerste aflevering: Hoe ver ga je met zoeken van extra bewijs of alternatieve verklaringen?

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.