Nieuws

'Verplicht collegiaal overleg'

Uit een enquête van Auxilium Adviesgroep onder 211 accountants in het mkb blijkt dat 69 procent voorstander is van (her)invoering van verplicht collegiaal overleg. Mede daarom pleit John Weerdenburg voor herinvoering van die verplichting.

Het doel van collegiaal overleg is bij de aanvaarding van een opdracht vaststellen of er bedreigingen zijn voor de fundamentele beginselen. Door het wegvallen van het verplichte collegiaal overleg is de regelgeving onduidelijk geworden, schrijft accountant-administratieconsulent John Weerdenburg van Auxilium in het maartnummer van Accountant. Hij pleit voor herinvoering van het verplicht collegiaal overleg.

Terwijl de oude Gedrags- en beroepsregels accountants het de accountant expliciet verboden om een opdracht te aanvaarden zonder bij de voorgaande accountant inlichtingen te vragen, moet de opvolgende accountant volgens de in 2007 ingevoerde Verordening Gedragscode (VGC) 'overwegen' of collegiaal overleg noodzakelijk is.

Als er belemmeringen zijn om de opdracht te aanvaarden, dan kan hij contact opnemen met de vorige accountant. Deze moet de gevraagde informatie verstrekken die naar zijn oordeel noodzakelijk is voor de beoordeling door de opvolger.

Naast de VGC moet de accountant zich bij de opdrachtacceptatie ook houden aan de Wwft. Daarin speelt 'cliëntenonderzoek' een rol. Ten aanzien van de 'zwaarte' van dat onderzoek maakt de openbare accountant ook zelf een inschatting van de risico's.

"Schieten we dan als beroepsuitoefenaars niet ons doel voorbij?", schrijft Weerdenburg. "Collegiaal overleg zal voor de opvolgende accountant informatie moeten opleveren die bij de opdrachtaanvaarding van belang is. Uit de enquête blijkt dat 76 procent van de accountants altijd collegiaal overleg voert, 21 procent alleen bij een bedreiging van de fundamentele beginselen en drie procent nooit. Van de accountants die altijd collegiaal overleg voeren, doet 47 procent dit alleen met een collega-accountant. De overige 43 procent betrekt ook andere adviseurs bij collegiaal overleg."

Opvallend is dat negentig procent van de accountants de standaardbrief uit hun modellenbibliotheek gebruikt en slechts tien procent een specifieke brief die is toegespitst op de belemmeringen bij de aanvaarding van een opdracht, zo blijkt uit het onderzoek van Auxilium.

"De standaardbrief wordt meestal beantwoord met een standaardantwoord, namelijk dat er geen vaktechnische bezwaren zijn voor aanvaarding van de opdracht. Soms komt er helemaal geen reactie van de accountant. Dit gedrag komt voort uit het ontbreken van duidelijke richtlijnen en het wegvallen van de verplichting", aldus Weerdenburg.

"Is het versturen van standaardbrieven wat er onder collegiaal overleg moet worden verstaan? Naar mijn mening niet. Ik pleit er dan ook voor om collegiaal overleg te voeren zoals dit is bedoeld: bij een collega informeren of er bedreigingen kunnen zijn van de fundamentele beginselen."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.