Van de helpdesk

Collegiaal overleg bij een second opinion

Is een accountant verplicht om een gesprek te houden met de andere accountant over een door deze accountant uitgebracht rapport, voordat hij verslag doet aan zijn cliënt?

Categorie: VGBA, ethiek en onafhankelijkheid
Onderwerp: collegiaal overleg bij een second opinion
Regelgeving: VGBA

Vraag...

Ik ben benaderd door een cliënt om mijn opinie te geven over een rapport dat is uitgebracht door een andere accountant. Ben ik verplicht om een gesprek te houden met de andere accountant voordat ik mijn verslag uitbreng?

Antwoord...

Het is niet verplicht om een gesprek te houden met de andere accountant, maar u zult dit normaliter nodig hebben om fouten in uw verslag te voorkomen.

De regelgeving voor accountants bevat geen specifieke voorschriften  over een second opinion. Wel geldt de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Een second opinion kan de naleving van de fundamentele beginselen zoals 'vakbekwaamheid en zorgvuldigheid' bedreigen. Bijvoorbeeld wanneer een second opinion geen rekening houdt met feiten en informatie die wel bij de andere accountant bekend zijn. In het geval van een bedreiging dient u maatregel(en) te nemen  om deze te ondervangen. Het ligt daarom voor de hand om een gesprek met de andere accountant aan te gaan.

Voorbeelden van aanvullende maatregelen zijn:

  • het informeren van uw cliënt over inherente beperkingen die aan de te verstrekken second opinion zijn verbonden;
  • het verstrekken van een afschrift van uw rapportage aan de andere accountant.

Het is verstandig om bij de opdrachtaanvaarding al met uw cliënt te spreken over het collegiaal overleg. Als uw cliënt geen toestemming geeft  voor overleg met de andere accountant  dan overweegt u of u de opdracht kan aanvaarden, rekening houdend met alle relevante omstandigheden.  Als  u de naleving van de fundamentele beginselen niet kan waarborgen, dan weigert of beëindigt u de opdracht (op grond van artikel 21 lid 2 van de VGBA).

Van de Helpdesk

Accountant.nl behandelt in de rubriek Van de Helpdesk vaktechnische vragen. Een deel van de vragen kwam binnen bij de digitale helpdesk van de NBA en is beantwoord door de NBA Helpdesk zelf. Andere vragen zijn aangeleverd en beantwoord door Auxilium, in samenspraak met de NBA Helpdesk.

 

Heeft u een vraag op vaktechnisch gebied? Meld deze bij de Helpdesk.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.