Nieuws

Definitieve NBA-handreiking 'Samenwerking voorgaande en opvolgende accountant'

De definitieve NBA-handreiking 1134 'Samenwerking voorgaande en opvolgende accountant' is beschikbaar.

Roulatie

Voor accountantsorganisaties van organisaties van openbaar belang (oob’s) is het op grond van Europese wetgeving vanaf medio 2016 verplicht om te rouleren. Dit ter verhoging van de onafhankelijkheid van de accountant(sorganisatie).

In het rapport ‘In het publiek belang’ van de werkgroep Toekomst Accountantsberoep staat in maatregel 5.6 dat een goede en volledige overdracht van informatie aan de opvolgende accountant een belangrijk positief effect heeft op de kwaliteit van de (eerste) controle. De NBA onderschrijft deze maatregel en pleit voor een werkwijze waarbij zowel de toetredend als uittredend accountant verantwoordelijkheid neemt voor een goede transitie. Deze handreiking geeft hier nadere invulling aan.

Doel en indeling handreiking

Deze handreiking beschrijft de verschillende fasen van het overdrachtsproces en geeft per fase de acties en aandachtspunten aan vanuit het perspectief van de opvolgende accountant. De focus ligt daarbij op roulatie bij oob’s (hoofdstuk 3).

Ook bij niet-oob’s vinden wisselingen van accountants plaats bij verschillende opdrachten. Uiteraard is ook daar een goede overdracht van belang. Deze handreiking kan ook voor die wisselingen worden toegepast (hoofdstuk 4).

Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van soorten opdrachten, bijbehorende wet- en regelgeving en waar dit aan bod komt in de handreiking.

Aanpassingen naar aanleiding van de consultatie

De concepthandreiking is geconsulteerd in de periode april-mei 2015. Naar aanleiding van de consultatie zijn de volgende aanpassingen gemaakt:

  • Een schema met type opdracht, wet- en regelgeving en nadere uitwerking in de handreiking is toegevoegd (nieuw hoofdstuk 5). Zo is duidelijk welke wet- en regelgeving van toepassing is op welk type opdracht en waar dit wordt uitgewerkt in de handreiking. De tekst in hoofdstuk 4 is ook aangepast. Daarmee wordt het onderscheid tussen oob en niet-oob duidelijk.
  • Wettelijke verplichtingen: de wet- en regelgeving biedt de opvolgende accountant de mogelijkheid om alle relevante informatie te ontvangen vanuit de Wta of VGBA en een dossierreview uit te voeren bij een controle-opdracht vanuit Standaard 510. Hij is het allebei niet verplicht om te doen. Dit is nu duidelijker beschreven.
  • Collegiaal overleg is geschrapt. Dit staat niet meer in de VGBA. In de VGBA staat wel dat er voor de opvolgende accountant een recht is om relevante informatie te verkrijgen en voor de voorgaande accountant een verplichting om hieraan mee te werken.
  • Er wordt één terminologie gehanteerd. Er is nu overal sprake van voorgaande accountant in plaats van soms huidige accountant en overdrachtsdossier in plaats van transitiedossier. Een overdrachtsdossier wordt nieuw geïntroduceerd naast toegang tot het controledossier en het onderscheid wordt duidelijker toegelicht.
  • In de bijlage is samenloop uitgebreider omschreven.

Vervanging praktijkhandreiking 1108

Deze handreiking vervangt praktijkhandreiking 1108 Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle.

» Download NBA-handreiking 1134

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.