Nieuws

Onrechtmatig titelgebruik in 2011

In 2011 zijn bij de NBA tientallen meldingen binnengekomen van vermeend onrechtmatig gebruik van de accountantstitel.

In 2011 verscheen na ruim tien jaar opnieuw jurisprudentie over onrechtmatig titelgebruik. De rechtbank Breda bepaalde dat ook de term "accounting" in de naam van het kantoor voorbehouden is aan accountants. In september 2011 informeerde de NBA hierover via publicatie van het betreffende vonnis op accountant.nl

In totaal zijn het afgelopen jaar 109 meldingen gedaan. In 85 gevallen is het kantoor/persoon aangeschreven met het verzoek te stoppen met het ten onrechte gebruiken van de accountantstitel. In de overige gevallen was het kantoor/persoon al eerder gemeld of bleek er geen sprake te zijn van onrechtmatig titelgebruik. 

47 van de 85 kantoren/personen is inmiddels gestopt met het gebruik van de accountantstitel. Het merendeel van de overige aangeschrevenen heeft te kennen gegeven dit ook te gaan doen. Een kleine minderheid heeft aangegeven geen gehoor te geven aan het verzoek om te stoppen met het onrechtmatig titelgebruik. De dossiers van die kantoren zijn inmiddels overgedragen aan de Belastingdienst. 

In 2011 heeft de NBA dertig nieuwe zaken gemeld bij de Belastingdienst Unit Ordening. Dit betreffen ook meldingen uit de afgelopen jaren. De Belastingdienst Unit Ordening heeft in tien gevallen processen-verbaal moeten opmaken. 

Om meer inzicht te krijgen over de omvang van het onrechtmatig gebruik van de accountantstitel zijn de Belastingdienst Unit Ordening en de NBA op internet een onderzoek gestart. Zodra de omvang bekend is zullen beide organisaties overleg plegen over de aanpak hiervan. 

Cijfers 2011

Totaal aantal meldingen: 109
Aangeschreven kantoren/personen: 85
Onrechtmatig titelgebruik gestaakt: 47
Gemeld bij de Belastingdienst Unit Ordening:  30 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.