Nieuws

Stichting Accountantsbelang: 3 speerpunten

De vorige week opgerichte Stichting Accountantsbelang wil de belangen van mkb-kantoren behartigen. "Andere brancheorganisaties doen vooral vaktechniek, dat is niet hetzelfde." Wet- en regelgeving, reputatie en informatievoorziening hebben prioriteit.

"Mkb-kantoren zien veel zaken op zich afkomen in de vorm van regelgeving en media, maar missen menskracht en tijd om daar zelf op te reageren", zegt directeur Ron Weijmans, zelf AA en eerder werkzaam bij onder andere Accon avm en Gibo Groep.

"Belangenbehartiging kan ze veel bieden. Consultatieronden voor nieuwe regelgeving hoeven ze niet meer zelf bij te wonen. Wij verwoorden hun meningen. We stellen informatie ter beschikking van onze stakeholders, bijvoorbeeld over branches en trends."

Onder mkb-kantoren verstaat de stichting accountantskantoren tot vijftig medewerkers. De grotere hebben doorgaans zelf mensen en middelen om hun belangen te behartigen. "Er zijn ongeveer 2.500 tot 3.000 kantoren, waarvan het grootste deel een tot vijf medewerkers telt", zegt Weijmans. "Het is onze ambitie om volgend jaar een vijfde tot een kwart van de doelgroep te vertegenwoordigen."

Behalve een driekoppig bestuur heeft de stichting adviesraden voor wet- en regelgeving en voor de accountantspraktijk. Een aantal RA's, AA's en juristen is hier al voor aangetrokken.

Weijmans erkent dat belangenbehartiging voor de mkb-accountant ook door andere organisaties wordt gedaan. "Inderdaad, SRA en andere brancheorganisaties doen veel goeds voor mkb-kantoren. Maar zijn vooral facilitair op het onderdeel vaktechniek, dat is hun rol. Dat is echter niet hetzelfde als belangenbehartiging."

"Met het faciliteren van vaktechniek houden we ons niet bezig, het gaat ons om andere  belangen. Met name wet- en regelgeving voor de accountancy. Uiteraard begrijpen we die, maar is die altijd van toepassing op mkb-kantoren? En is die misschien passend te maken voor mkb-kantoren?"

"Inderdaad is lobbyen een onderdeel van onze activiteiten. We willen graag samenwerken met stakeholders. De NBA is een organisatie waar we niet omheen kunnen en willen. Ook de AFM zien we als een stakeholder."

"Andere stakeholders zijn softwareleveranciers, onderzoeksbureaus en ondernemersorganisaties zoals MKB-Nederland en VNO NCW. Deze organisaties beschikken over veel informatie over bijvoorbeeld technologie, trends en branches. Het is goed als we die beschikbaar kunnen stellen voor mkb-kantoren."

Weijmans hoopt op invloed in de curricula van accountancy-opleidingen. "We hebben die curricula nog niet onderzocht. Maar we zijn wel benieuwd of ze voldoende op mkb-kantoren zijn afgestemd."

Een ander thema van de jonge stichting is de informatievoorziening richting leden, studenten en media over en voor het mkb-kantoor. "Tenslotte schenken we aandacht aan de arbeidsmarktvraagstukken en willen we laten zien wat het werken bij een mkb-kantoor in de accountancy inhoudt."

"Dat zijn inderdaad veel aandachtsgebieden. In deze fase kiezen we voor een beperkt aantal speerpunten: wet- en regelgeving, reputatie en informatievoorziening naar de leden."

Er zijn vaker zulke initiatieven geweest voor belangenbeharting van de mkb-accountant, weet Weijmans. "Bijvoorbeeld van de Wakkere Accountants. Die waren zeker aanwezig in de media. Wij zoeken die aanwezigheid ook, maar vooral via samenwerking met bestaande organisaties."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.