Nieuws

Novak: maak toetsing mkb-accountants echt onafhankelijk

Toetsing en toezicht moeten echt onafhankelijk zijn, de collegiale toetsing door SRA biedt onvoldoende maatschappelijk vertrouwen en ook de NBA 'stapelt' te veel rollen.

Dat schrijft de Novak in een brief aan de leden van de vaste kamercommissie voor Financiën. Op donderdag 13 november 2014 voert die commissie een met de minister een Algemeen Overleg over de accountancysector.

De Novak, belangenvereniging van mkb-accountants, pleit er in de brief voor om niet alleen in het oob- maar ook in het mkb-segment van accountantsorganisaties verbeteringsmaatregelen te nemen, maar dan wel in "een eigenstandige benadering die recht doet aan de eigen context waarin mkb-accountants actief zijn en de eigen mogelijkheden die zij hebben om deze binnen hun bedrijfsvoering te adresseren".

Novak is daarom géén voorstander van het simpele 'doorvertalen' van de maatregelen in het rapport van de werkgroep Toekomst Accountancy, zoals de minister beschrijft.

"Helaas moeten wij constateren dat deze benadering bij de NBA vooralsnog weinig weerklank vindt, schrijven Novak-voorzitter Marco Moling en directeur Guus Ham in de brief. "De aandacht van de beroepsorganisatie richt zich vooralsnog vrijwel uitsluitend op oob-accountants. De voortvarendheid waarmee de NBA dit deel van de achterban heeft gemobiliseerd, staat in schril contrast met de weg der geleidelijkheid die de NBA nu voor mkb-accountants lijkt te willen bewandelen."

Omdat ook de kwaliteit van de werkzaamheden van mkb-accountants volgens de Novak van vitaal publiek belang is, wil de vereniging die kwaliteit optimaal "borgen en versterken". In dat verband zijn (voortdurende) opleiding, toetsing en toezicht essentieel. Novak noemt het huidige model van intercollegiale toetsing echter "niet optimaal" en bepleit daarom vormen van onafhankelijk en extern toezicht.

"Wanneer netwerkorganisaties van accountantskantoren zoals SRA zowel belanghebbend zijn om (nieuwe) leden te werven en tevreden te houden als dezelfde leden kritisch te toetsen, kan een spanningsveld ontstaan dat mogelijk afbreuk doet aan de kwaliteitsbewaking", aldus Moling en Ham in de brief. "Toetsing en toezicht moeten daarom echt onafhankelijk zijn. Met de spreekwoordelijke slager die zijn eigen vlees keurt, biedt de collegiale toetsing door SRA onvoldoende maatschappelijk vertrouwen. Dat de AFM tot een veel strenger oordeel komt over de kwaliteit van SRA-kantoren dan de SRA zelf versterkt dit gevoelen." 

Het scheiden in plaats van stapelen van rollen geldt wat Novak betreft tevens ook voor de NBA. "Vanouds hebben beroepsorganisaties, anders dan brancheverenigingen, meervoudige en deels in de wet verankerde functies. Zo is de NBA zowel regelgever als toezichthouder en belangenbehartiger. Wat Novak betreft is dat niet meer van deze tijd."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.