Nieuws

Eerste informatiebijeenkomst niet-oob-maatregelen

"We hebben zelf de regie in handen", zo sprak Roland Ogink, voorzitter van de NBA-werkgroep niet-oob-accountantsorganisaties, tijdens de eerste van vijf voorlichtingsbijeenkomsten over het verbeterplan voor de accountantssector. Bijeenkomsten die door de NBA, samen met SRA en Novak worden georganiseerd om de maatregelen voor niet-oob-accountantsorganisaties toe te lichten.

Ruim vijftig directeuren, partners en bestuurders van niet-oob-kantoren bogen zich op 9 november 2015 over de maatregelen waarmee zij vanaf januari 2016 aan de slag moeten. Maatregelen die voortvloeien uit het rapport 'In het Publiek belang' en die door de werkgroep toepasbaar zijn gemaakt voor het niet-oob-segment. Doel van de bijeenkomst was vooral om met elkaar van gedachten te wisselen hoe deze maatregelen te implementeren.

Maatregelen niet vrijblijvend

Diana Clement, vice-voorzitter NBA, benadrukte in haar inleiding nogmaals dat de maatregelen niet vrijblijvend zijn. De politiek heeft de sector de kans gegeven om zelf verbetermaatregelen op stellen en ziet toe op een snelle invoering ervan. Ook de NBA en AFM monitoren de voortgang van de implementatie van de maatregelen. Met het oog hierop worden de niet-oob-maatregelen ook opgenomen in de NBA-monitor Publiek Belang.

Dat dit effect sorteert bewijst de recente positievere berichtgeving over de  uitkomsten van het AFM-onderzoek onder oob-organisaties, aldus Clement. Voor het niet-oob-segment verwacht zij een soortgelijk positief effect, hoewel de implementatie van de niet-oob-maatregelen volgens haar soms 'pijn' zullen doen.

Samen optrekken

Roland Ogink ging in zijn inleiding in op de opdracht aan de werkgroep - 'het schaalbaar en toepasbaar maken van de maatregelen voor het niet-oob-segment' - en op de uitgangspunten die de werkgroep hierbij heeft gehanteerd:

  • focus op verbetering kwaliteit,
  • geen verschil tussen oob en niet-oob, anders dan het schaalbaar maken en rekening houden met specifieke kenmerken van het niet-oob-segment (zoals het 'gelijke monniken, gelijke kappen-principe' binnen kantoren).

De maatregelen zijn vooral gericht op accountantsorganisaties en niet zozeer op de individuele accountants.  Vandaar dat de bijeenkomsten vooral zijn bestemd voor directeuren en partners. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de implementatie van de maatregelen op kantoorniveau.
Ogink riep de toehoorders op zoveel mogelijk samen te werken en niet ieder voor zich het wiel proberen uit te vinden. "Jullie kunnen daarbij rekenen op ondersteuning van de NBA, de SRA en Novak", zo sloot hij zijn inleiding af.

The proof is in the eating

In hoeverre de werkgroep is geslaagd in het schaalbaar en toepasbaar maken van de maatregelen, bleek uit de aansluitende discussie, die werd gevoerd in verschillende groepen. Zes in totaal, aansluitend op de maatregelenclusters uit het rapport.

De terugkoppeling vanuit de discussiegroepen leverde geen noemenswaardige problemen op ten aanzien van de implementatie. Een paar maatregelen vragen om meer guidance dan wel om meer maatwerk voor de kleinere niet-oob-kantoren. Voorbeelden zijn  maatregel 2.1 evaluatie functioneren van bestuur, maatregel 3.1 beloningsbeleid in het geval van een gecombineerde praktijk en 5.1 uitgebreide controleverklaring.

Kris Douma, NBA-programmamanager 'In het Publiek Belang' en moderator tijdens de bijeenkomst,rondde om half zeven de bijeenkomst af met de belofte dat de gemaakte opmerkingen zullen worden meegenomen bij de verdere fine-tuning van de maatregelen. Ook de input van de overige vier regionale bijeenkomsten is daarbij relevant.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.