Nieuws

VEB legt auditcommissie op snijtafel

Tal van financiële incidenten bij beursfondsen konden gebeuren omdat de auditcommissie haar werk niet goed deed, stelt beleggersvereniging VEB. Die wil deze commissariscommissie daarom fors versterken. Externe accountants zullen daar de gevolgen van gaan merken.

Op 15 april organiseert de beleggersvereniging VEB een debat over de veranderende rol van commissarissen. Vooral de auditcommissie staat hierbij centraal. Die moet in de ogen van de beleggersvereniging een spin in het web worden voor financiële zaken en risicobeheersing.

Maar volgens de VEB schoten de auditcommissie juist ernstig tekort bij tal van financiële debacles, zoals bij Imtech, SNS Reaal, Van der Moolen en InnoConcept. "Bij veel bedrijven waar zich incidenten voordeden, hebben de auditcommissies te weinig gedaan om voldoende zekerheden in te bouwen in de governancestructuur", zegt Paul Koster, directeur van de VEB. "Veel onderwerpen in deze commissie worden afgedaan als hamerstukken. Maar dat kan niet meer in deze tijd waarin compliance, riks management en continuïteit een prominente plaats horen te hebben in de raad van commissarissen."

"We willen tijdens het debat komen tot aanbevelingen waardoor de auditcommissies beter gaan functioneren. Deze aanbevelingen willen we neerleggen bij de Commissie Corporate Goverance."

Op de agenda staat onder andere de invloed van de auditcommissie op de scope van de controleopdracht van de accountant. "De auditcommissie moet een veel grotere rol spelen bij de aanstelling van de controlerend accountant", zegt Koster. "Het auditprogramma dat de accountant voorstelt, moet worden goedgekeurd door de auditcommissie. Ook moet de auditcommissie de scoop van de controles bespreken met de externe accountant. Zijn er buitenlandse activiteiten, zorg dan dat de accountant zich persoonlijk overtuigt dat daar gebeurt wat er zou moeten gebeuren."

Koster is zich ervan bewust dat deze actieve houding van de auditcommissie geld gaat kosten. Zo kunnen accountantscontroles er duurder door worden. "Klopt, de kosten zijn een punt waar iedereen altijd op terugkomt. Maar moet je eens kijken hoeveel schade aandeelhouders hebben geleden doordat auditcommissies genoegen namen met minder dienstverlening. De accountant moet de rug recht houden, ook bij de beoordeling van de managementletter."

"Ik weet dat het lastig is om bijvoorbeeld de cultuur van een bedrijf te bekritiseren. Maar het is nodig en de auditcommissie moet zorgen dat de accountant deze ruimte krijgt. Ik zie dit ook al gebeuren. Accountants zijn vaker op aandeelhoudersvergaderingen. Accountants hebben 53 verbeterpunten geformuleerd voor de eigen beroepsgroep."

De VEB zal ook de rol van de AFM bespreken. "Zo willen we antwoord geven op de vraag of de AFM goedkeuring moet geven voorafgaande aan de benoeming van een lid van een auditcommissie."

Koster benadrukt dat personen in de auditcommissie aantoonbare financiële ervaring moeten hebben volgens Nederlandse regelgeving. Alleen dan kan dit selecte gezelschap waken over de kwaliteit van cijferrapportages, de werking van risicobeheersings- en controlesystemen toetsen en de financiering van het bedrijf doorlopend in het oog houden.

"De vraag is welke mensen je wil hebben in een auditcommissie. Een cfo, een accountant die het beroep nog uitoefent? Het is niet verantwoord om mensen in de auditcommissie te benoemen die al zeven jaar niet meer actief zijn in de financiële dienstverlening. Het is dan wel de vraag of er voldoende geschikte kandidaten zijn. Persoonlijk denk ik dat die er wel zijn, maar het zal wel een hele zoektocht worden."

Belangrijk is volgens Koster ook dat er binnen de financiële opleiding en de cursussen voor commissarissen meer aandacht komt voor de rol van de auditcommissie. "Specifieke opleidingen voor mensen in de auditcommissies zijn er nog niet, alleen al dat gegeven duidt op een onderschatting van de betekenis van de auditcommissie. Maar dat moet heel snel veranderen. Nieuwe dramatische ontwikkelingen bij beursfondsen kunnen we ons niet nog een keer permitteren."

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.