Nieuws

Bezwaar SRA tegen nieuwe normen praktijkopleiding krijgt geen gehoor

De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) heeft het beroep dat de SRA had aangetekend tegen besluiten over de opzet van de praktijkopleiding niet-ontvankelijk verklaard.

De SRA tekende eerder bezwaar aan tegen het verhogen van de urennorm in de oriëntatie assurance en tegen het minimum aantal assurance-opdrachten bij de oriëntatie accountancy-mkb van de praktijkopleiding.

De CEA verklaart het beroep dat SRA had aangetekend tegen beide besluiten niet-ontvankelijk. Volgens de CEA is SRA als niet-aanbieder van accountantsopleidingen geen belanghebbende. Het SRA-bestuur is "teleurgesteld" over de opstelling van de CEA.

Beroep

De SRA gaat in beroep tegen het besluit van de CEA bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) en vertrouwt erop dat het CBb "het sociaal-economische perspectief zwaar zal laten wegen in haar oordeel".

De SRA is bang dat mkb-accountantskantoren straks niet langer genoeg praktijkuren met assurancewerk aan toekomstige medewerkers kunnen aanbieden. "Dit betekent een ernstig verlies van capabele en goedopgeleide medewerkers in het mkb-segment, met name in de niet-oob-sector. Toekomstige medewerkers zullen voor hun praktijkopleiding dan immers moeten kiezen voor en uitstromen naar de grotere, internationaal gerichte kantoren." Volgens de SRA kan dat uiteindelijk leiden tot een ernstige verstoring van de controlemarkt. Binnen de SRA gaat het om 204 kantoren.

CEA-rapport

De CEA publiceerde in december 2015 haar rapport Eindtermen Accountantsopleidingen 2016, met daarin eisen waaraan de praktijkopleiding moet voldoen. De urennorm voor assurancewerkzaamheden in de oriëntatie assurance is in het rapport verhoogd van 1.000 naar 1.500 uur. In de oriëntatie mkb moet 250 uur worden besteed aan het vakgebied audit & assurance. Daarbij moet de trainee betrokken zijn bij minstens tien overige assuranceopdrachten, met enige variatie in typen en complexiteit.

Na eerdere gesprekken met de CEA en de Raad voor de Praktijkopleidingen heeft het SRA-bestuur medio juli 2016 bezwaar aangetekend bij de CEA. Tijdens een hoorzitting  van de CEA op 12 september 2016 heeft SRA haar bezwaren verder toegelicht. Daarbij heeft de SRA ook vraagtekens gezet bij de bevoegdheid van de CEA om, naast het stellen van de norm, ook invulling aan de norm te geven. Dat ligt volgens de SRA bij de Raad van de Praktijkopleiding.

Kritisch

Volgens de CEA is na eerder overleg met de SRA opnieuw kritisch gekeken naar de uitkomsten van de herziening van de eindtermen. Ook is een oordeel gevraagd van de Raad voor de Praktijkopleidingen. De nieuwe eisen dragen bij aan versterking van de vakbekwaamheid van toekomstige accountants. "Daarbij is een stevige basis aan werkervaring noodzakelijk", stelt de commissie.

De CEA realiseert zich dat trainees en accountantskantoren als gevolg van het nieuwe opleidingsmodel keuzes moeten maken. De commissie gaat met de Raad voor de Praktijkopleidingen op zoek naar mogelijkheden om de implementatie van de nieuwe urennorm te faciliteren. Voor bestaande trainees geldt een "ruimhartige" overgangsregeling.

Op het besluit van de SRA om bij het CBb in beroep te gaan geeft de CEA desgevraagd geen nader commentaar, "omdat een en ander nu onder de rechter is".

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.