Nieuws

Accountant loopt tegen gebrekkige administratie Munt aan

Het is de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) niet gelukt om de jaarrekening over 2014 op tijd te deponeren, omdat de administratie gebreken vertoont.

Dat staat in een Kamerbrief van staatssecretaris Wiebes. Eind vorig jaar werd bekend dat de KNM in grote financiële problemen verkeert. Het staatsbedrijf bleek grote schulden te hebben en werd overeind gehouden door het ministerie van Financiën, dat nog 18,8 miljoen euro tegoed heeft van de onderneming in Utrecht waar zo'n 130 mensen werken. De KNM slaat sinds 1807 de Nederlandse munten en is in 1994 verzelfstandigd.

"Het liquiditeitsprobleem is bij KNM van dien aard dat we ons zorgen maken over de toekomst van het bedrijf", stond er in april vorig jaar in een interne notie van Financiën. Er werd toen al over 2014 een significant verlies verwacht. Uit de nieuwe brief van Wiebes blijkt dat het verlies inderdaad fors is: 11,3 miljoen euro, op een netto omzet van 39,6 miljoen euro.

De externe accountant, KPMG, heeft nu vastgesteld dat de interne controle "onvoldoende" was, en er is ook een verhoogd frauderisico vastgesteld. "Er zijn echter geen aanwijzigingen dat er sprake zou zijn van fraude", schrijft Wiebes.

Het is niet duidelijke wanneer nu precies de gecontroleerde jaarrekening wordt gedeponeerd. Wiebes lijkt daar vooralsnog geen uitspraken over te willen doen: "Eerder was al bekend dat de jaarcijfers 2014 ernstig waren vertraagd en KNM problemen had bij het opstellen van de jaarcijfers. Om die reden waren er in het jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2014 geen jaarcijfers van KNM opgenomen. Het signaal dat de onderneming niet binnen de (verlengde) wettelijke termijn een gecontroleerde jaarrekening zou kunnen presenteren was niet eerder gegeven. Door het deponeren van de voorlopige jaarrekening 2014 komt het bestuur van KNM zo veel mogelijk tegemoet aan de wettelijke deponeringsplicht. Deze cijfers zijn echter niet door de aandeelhouder vastgesteld."

Chileense peso

De kiem van de crisis ligt bij een grote opdracht uit Chili twee jaar geleden om 850 miljoen peso's te slaan. Er waren problemen bij de productie en de Chileense inspectie keurde de munten uiteindelijk af. De KNM kreeg een boete wegens wanprestatie.

De order wordt momenteel afgehandeld: "Momenteel doorloopt KNM het opleverproces van de munten aan de Chileense opdrachtgever. Een aantal partijen van de Chileense munten zullen in zowel Nederland als Chili hersteld worden en opnieuw worden aangeboden. Hierbij zal de opdrachtgever moeten beoordelen of de partijen voldoen aan de gestelde eisen", aldus Wiebes.

Betalingsregeling

Wiebes schort nu het aflossen van de lening van het KNM bij Financiën van 18,8 miljoen tijdelijk op: "In mijn brief van 5 november 2015 heb ik u geïnformeerd over opschorting van de betalingsregeling met KNM tot na afhandeling van de Chili-order. Die zou rond de zomer zijn beslag moeten krijgen. Omdat het niet realistisch is dat KNM vanaf dat moment de gehele vordering direct kan terugbetalen, zal ik de vordering tot eind februari 2017 opschorten. De onderneming heeft deze uitspraak nodig om verplichtingen te kunnen aangaan die langer lopen dan de Chili order. Dat is ook in het belang van de staat."

Wiebes heeft ook in november al toegezegd zich verder te gaan beraden op de toekomst van de KNM en het aandeelhouderschap van de staat. In de nieuwe brief schrijft hij dat hij verwacht voor het einde van het kwartaal meer te kunnen zeggen "over de toekomst van KNM en de rol van de staat daarbij".

Kamerbrief voorlopige jaarcijfers Munt

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.