Nieuws

Dijsselbloem stelt strengere regels trustkantoren voor

Twee directeuren, strengere vergunningen, strenger toezicht en makkelijker straffen.

Dat zijn de belangrijkste maatregelen die minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën voorstelt om trustkantoren beter te reguleren. Het concept wetsvoorstel 'Wet toezicht trustkantoren 2018' is vandaag ter consultatie aangeboden.

De trustsector bestaat uit grofweg 150 kantoren die verschillende soorten vennootschappen beheren voor derde partijen. Trustkantoren zijn vaak een belangrijk element in constructies waarmee belasting wordt ontweken, geld wordt witgewassen, fraude wordt gepleegd en terrorisme wordt gefinancierd, zo bleek onder meer uit een Position Paper van De Nederlansche Bank (DNB), die zich al jaren inzet om de sector meer aan banden te leggen.

Ernstige tekortkomingen

Uit hetzelfde Position Paper blijkt dat bij steekproeven maar liefst drie van de vijf onderzochte instellingen ernstige tekortkomingen laat zien, en de overige twee tekortkomingen. Daar is DNB niet blij mee: "Van alle onderzoeken die DNB de afgelopen jaren heeft uitgevoerd is de rode draad dat trustkantoren dikwijls nog niet in staat zijn om de basale gegevens in voldoende mate te verzamelen op basis waarvan de risicobeheersing kan plaatsvinden. Dat dit de rode draad is, ruim 10 jaar nadat de Wet toezicht trustkantoren is ingevoerd, baart DNB grote zorgen."

Poortwachterfunctie

Het wetsvoorstel van Dijsselbloem lijkt hier korte metten mee te moeten maken. In de toelichting op het wetsvoorstel benadrukt Dijsselbloem de poortwachterfunctie van de trustsector: "Evenals in de Wtt wordt trustkantoren in dit wetsvoorstel opgedragen te fungeren als poortwachters van het Nederlandse financieel stelsel, en zelfs het Nederlandse rechtsstelsel. Deze poortwachterfunctie houdt primair in dat trustkantoren zich moeten inspannen om te voorkomen dat criminelen misbruik maken van het Nederlandse financieel stelsel voor het witwassen van geld of het financieren van terrorisme."

Trustkantoren worden in het nieuwe wetsvoorstel verplicht om een grondige controle uit te voeren van hun cliënten: "[…] Het trustkantoor moet in zijn rol als poortwachter onderzoek doen naar de cliënt en diens beweegredenen om in Nederland trustdiensten te willen afnemen. Daarbij is van groot belang dat een trustkantoor de herkomst en bestemming van middelen vaststelt, bijvoorbeeld in geval van inzet van een doelvennootschap of doorstroomvennootschap. Als die middelen niet uit legitieme bron afkomstig zijn, dan is er voor die middelen geen plaats in Nederland."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.