Nieuws

'Opgebouwd accountantspensioen wordt niet gekort'

Vorige week meldden media dat de accountantspensioenen werden gekort en dat de pensioenpremies omhoog gingen. Voorzitter Jan Raaijmakers van Pensioenfonds Accountancy legt uit waarom de dekkingsgraad van 64 procent minder erg is dan het lijkt. Toch verwacht hij dat het pensioenfonds zich zal aansluiten bij een grotere pensioenbeheerder.

"De berichtgeving over het korten op pensioenrechten van accountants is juist", stelt Jan Raaijkmakers, AA in ruste. "Maar het betreft de pensioenrechten over 2015."

Heeft dit geleid tot verontruste reacties?
"Natuurlijk hebben we vragen gekregen van aangesloten accountants. Sommigen begrepen het verhaal niet helemaal, Maar er waren geen paniekreacties. We hebben het nodige gedaan aan voorlichting. Zo hebben we webinars gegeven over dit onderwerp en hebben we een Q&A opgesteld voor de website."

Waarom blijft het zo kalm bij pensioengerechtigde accountants?
"
Omdat de pensioenopbouw van de voorgaande jaren onaangetast is. Die bestaat uit een pensioenpot ter grootte van 300 miljoen euro die is ondergebracht bij het garantiedepot van Aegon. De dekkingsgraad daarvan is ruim honderd procent. De pensioenuitkeringen zijn gegarandeerd en dat blijft zo."

Waarom dan nu een korting en een premieverhoging?
"
Omdat we begin dit jaar een pensioenreserve opbouwen in eigen beheer. Ons contract met Aegon is in 2015 niet verlengd en dus is er niet langer een gegarandeerde pensioenuitkering mogelijk over het vermogen dat we nu opbouwen. Vorig jaar moesten we beginnen met het opbouwen in eigen beheer van een pensioenvermogen, zonder financiële buffers en voorzieningen. Direct daarna werden we geconfronteerd met renteverlagingen. Ook in 2016 daalt de rente en vallen de beleggingsresultaten op de beurs tegen. Dit breekt ons nu op."

Welke opbouw had u verwacht in de aanloop naar 2015?
"
Op basis van de rente en de markt in  het najaar van 2014, konden we accountants een pensioenopbouw van 1,875 procent bieden. Omdat we voorzichtig wilden zijn, kozen we voor 1,75 procent. Een jaar later kozen we voor een opbouw van 1,5 procent bij een premie van gemiddeld 17,5 procent van de pensioengrondslag. Dit op basis van de rente in september vorig jaar."

Waarom repareert u de lage dekkingsgraad niet met het reeds opgebouwde pensioenvermogen?
"
Aanvankelijk wilde De Nederlandsche Bank dat wij dit zouden doen. Maar het reeds opgebouwde pensioenvermogen zit vast in het garantiedepot van Aegon, we kunnen het daar niet uithalen om het voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de pensioenuitkeringen van de verzekerden."

Had u dit niet zien aankomen toen u in eigen beheer ging beleggen?
"
Dit was een van de scenario’s, uiteraard waren er meer. We hebben ons ook voor vijftig procent ingedekt tegen dit risico, maar er blijft een negatief effect over. Uiteraard proberen we ook de kosten van het beheer te verlagen, maar dat valt niet mee voor een klein fonds."

Probeert u opnieuw onderdak te vinden bij een pensioenverzekeraar?
"
De pensioenen onderbrengen bij een garantiedepot van een verzekeraar gaat niet meer. Onder deze omstandigheden is er geen enkele verzekeraar die een bepaalde pensioenuitkering wil garanderen. Tenzij de pensioenpremies heel hoog zouden worden en de pensioenen heel laag, maar dat is onwenselijk."

Welke alternatieven hebt u onderzocht?
"
We hebben gekeken naar de mogelijkheid van een beschikbare premie regeling. Maar dan zouden de risico’s eenzijdig bij de werknemers komen en dat willen wij niet als pensioenfonds. Ook hebben wij uiteraard gekeken naar de mogelijkheden van kostenverlaging. Maar als klein fonds die zelf de beleggingen uitvoert, zijn de mogelijkheden daartoe beperkt."

Wat gaat u doen?
"
We kijken nu naar aansluiting bij een apf, een algemeen pensioenfonds. Dat kan verschillende pensioenregelingen uitvoeren waarbij de vermogens gescheiden blijven. Dat biedt schaalvoordelen in de kostensfeer en de risico's komen niet eenzijdig bij de werknemers te liggen. Zoals het er nu uitziet, zouden we bij een apf kunnen aansluiten met ingang van 2017."

Zijn de risico’s van lagere pensioenen en hogere premies hiermee van tafel?
"
Nee, want ook aansluiting bij een apf is niet zonder beleggingsrisico's. We zullen de goede apf moeten selecteren om de kans op succes zo groot mogelijk te maken."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.