Nieuws

Reacties big five op NBA project governance

De NBA heeft onlangs voorstellen gedaan om de governance van de beroepsorganisatie te vernieuwen. Een overzicht van de reacties van de big five.

De plannen voor een nieuw governance-model van de NBA zijn uitgewerkt in de publicatie Een vernieuwd bestuursmodel: Betrokken en slagvaardig. Kernpunten zijn: een kleiner bestuur waarin ook niet-accountants zitting hebben, instelling Ledenraad met adviserende rol, instelling maatschappelijk forum en online stemmen op de ALV.

Structure follows strategy

De big four vinden allemaal dat het een verkeerde volgorde is om de structuur en governance vast te stellen en pas daarna een toekomstvisie te formuleren. EY vat het samen: "Het adagium 'structure follows strategy' is wat ons betreft ook van toepassing op de NBA." BDO heeft hier geen mening over.

RvC

Ook willen alle big four dat de NBA een raad van commissarissen instelt. PwC: "In een tijd waarin de oob-kantoren inmiddels allemaal een rvc hebben geïnstalleerd en waarin het in algemene zin duidelijk is dat iedere organisatie leeft bij de gratie van haar stakeholders kan de NBA naar onze mening niet achterblijven." BDO vindt de voorstellen van de NBA voor een 'maatschappelijk forum' te mager, maar een rvc weer te ver gaan en stelt daarom een externe raad van advies voor.

Niet-accountants

Verder wijzen Deloitte, PwC en EY er expliciet op dat zij niet-accountants in het bestuur van de NBA geen goed idee vinden. KPMG zegt dit iets minder expliciet, maar geeft wel aan dat er eigenlijk alleen niet-accountants in een rvc zouden moeten zitten, en niet in het NBA-bestuur. BDO is het wel eens met niet-accountants in het bestuur, en vindt zelfs dat ook de voorzitter een niet-accountant mag zijn.

Ledenraad

De big four schrijven allemaal dat de kantoren zich niet vertegenwoordigd voelen door de NBA, en willen daarom graag dat een ledenraad - wat betreft accountants die werkzaam zijn bij kantoren - wordt ingevuld langs de lijn van oob-kantoren (Opak), niet-oob kantoren die wettelijke controles uitvoeren, en overige kantoren. Die ledenraad moet dan ook dwingend advies kunnen uitbrengen. PwC wil niet dat de invloed van leden via een ledenraad gaat, maar meer via duidelijke en sterke ledengroepen langs dezelfde kantoorlijnen.

BDO kan zich wél vinden in het formeren van een ledenraad zoals voorgesteld door de NBA, maar pleit voor verplichte adviezen van de ledenraad. Verder deelt BDO de mening van de big four dat de huidige opzet van de ledenstructuur voor openbaar accountants beter kan veranderen naar een structuur langs de lijnen oob-kantoren, niet-oob-wta-kantoren en overige kantoren.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.