Nieuws

Wiebes: transparant maken belastingrulings 'enorme klus'

Het inzichtelijk maken van alle rulings die Nederland heeft met belastingplichtigen vergt zoveel tijd dat Nederland de deadlines voor de uitwisseling van die informatie met Oeso-landen en andere EU-lidstaten niet gaat halen.

Dat blijkt uit een brief van de staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes. In Oeso- en EU-verband zijn afspraken gemaakt over het uitwisselen van belastingafspraken, zogenoemde rulings, tussen alle verschillende belastingdiensten. Het idee is dat transparantie omtrent de rulings een belangrijk wapen is tegen belastingontwijking.

In Oeso-verband is afgesproken om informatie over bestaande en nieuwe rulings uit te wisselen. Wiebes geeft nu aan dat de deadline van 1 januari 2017 voor bestaande rulings - rulings die tot stand zijn gekomen in de periode tussen 1 januari 2010 en 1 april 2016 en nog geldig waren op 1 januari 2014 – niet gehaald is. Ook binnen de EU gaat de deadline, die een jaar later op 1 januari 2018 ligt – niet gehaald worden.

Verschillende formulieren

Volgens Wiebes komt dat onder meer doordat er verschillen bestaan tussen de EU- en Oeso-definitie van een ruling. De definitie die de EU hanteert is veel ruimer, waardoor er over veel meer rulings in EU-verband informatie moet worden uitgewisseld.

"Op dit moment wordt door de Belastingdienst hard gewerkt om uitvoering te geven aan de Oeso- en EU-afspraken. Dit is een enorme klus. Al eerder heb ik aangegeven dat de Belastingdienst de deadlines voor uitwisseling van informatie voor bestaande rulings in zowel Oeso- als EU-verband niet haalt", schrijft Wiebes.

Oorzaken

Volgens Wiebes heeft dit verschillende oorzaken. "Het merendeel van de rulings is niet centraal geregistreerd. Belastinginspecteurs dienen daarom handmatig hun dossiers door te lopen. Naar schatting moeten zij 13.000 dossiers doorlopen."

Ook het invullen van formulieren waarmee de informatie wordt uitgewisseld, blijkt tijdrovend, schrijft Wiebes. "In de praktijk zijn vragen opgekomen over de uitleg van de door de EU en Oeso gehanteerde begrippen. Een aantal begrippen is voor meerdere interpretaties vatbaar en de EU en de Oeso hebben beperkt richting gegeven over de uitleg ervan. Hierdoor is het invullen van de standaardformulieren minder eenduidig gebleken dan aanvankelijk was voorzien. Indien er ruimte zit of onduidelijkheden zijn in de uitleg van de Oeso- of EU-regels, worden deze op dit moment door de Belastingdienst ruimhartig uitgelegd op een manier dat zoveel mogelijk transparantie wordt bereikt."

Maatregelen

Wiebes komt met een aantal kortetermijn-maatregelen om het proces van uitwisseling van informatie te bespoedigen. Zo gaat hij extra capaciteit beschikbaar stellen om de standaardformulieren in te vullen en wordt er een implementatieteam opgericht dat snel beslissingen kan nemen bij vraag- of knelpunten.

Wiebes neemt verder structureel de volgende maatregelen:

  • Belastingplichtigen en –adviseurs zijn en worden betrokken bij het invullen van de standaardformulieren over bestaande en nieuwe rulings
  • Door de Belastingdienst is een handreiking ontwikkeld die belastingplichtigen helpt bij het invullen van het standaardformulier. Deze is en wordt op verzoek aan belastingplichtigen en belastingadviseurs verstrekt.
  • Aan inspecteurs is en wordt interne voorlichting gegeven over het proces van het identificeren van rulings waarover informatie moet worden uitgewisseld en het invullen van het standaardformulieren. Hierdoor is elke inspecteur die rulings afsluit of heeft afgesloten, betrokken bij het proces van uitwisseling van informatie over rulings.
  • Voor het invullen van niet door belastingplichtige ingevulde standaardformulieren (met name voor Advance Pricing Agreements (APA’s) is een aparte task force ingesteld.

Wiebes stelt in de brief ook zijn schattingen bij over het aantal rulings waarover informatie moet worden uitgewisseld. In totaal zou het gaan om 4.750 bestaande rulings en jaarlijks 2.000 nieuwe rulings. Dit is iets lager dan aanvankelijk werd gedacht. Opmerkelijk is dat vrijwel alle andere landen in Oeso-verband zeggen over minder dan 200 rulings informatie uit te wisselen. Wiebes geeft aan niet te kunnen verklaren waarom dat zo is. 

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.