Nieuws

Commissie MKB wil accountant als deskundige bij herstructurering mkb-onderneming

De accountant moet aangesteld kunnen worden als deskundige bij herstructureringsplannen. Dat is de kern van de inbreng van de Commissie MKB van de NBA in de consultatie over het wetsvoorstel WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement).

Accountant als deskundige

Doel van de wet is om het voor ondernemingen in financiële moeilijkheden eenvoudiger te maken door middel van een akkoord met hun schuldeisers problematische schulden te herstructureren en een faillissement te voorkomen. Wanneer gebruik gemaakt wordt van deze regeling kan door de rechtbank een deskundige worden benoemd.

De Commissie MKB verwacht dat de regeling in het mkb frequent zal worden toegepast. In de ogen van de commissie zijn de huidige partijen die op dit moment herstructureringen van grote ondernemingen begeleiden niet altijd passend voor dezelfde werkzaamheden in het mkb. Daarom pleit de commissie voor de mogelijkheid een "onafhankelijke accountant met een passende aanvullende opleiding" ook voor benoeming als deskundige in aanmerking te laten komen.

"De mkb-accountant beschikt immers over de noodzakelijke financieel-economische kennis van het mkb", aldus de commissie. "Door gebruik te maken van deze expertise kunnen de belangen van de schuldeisers, het behoud van het bedrijf en de werkgelegenheid goed worden geborgd."

Ook moet de mkb-ondernemer de mogelijkheid krijgen zelf een onafhankelijke accountant als deskundige aan de rechtbank voor te stellen. De rechtbank heeft in dat geval een toetsende taak.

Waarborgen

Volgens het huidige wetsvoorstel is een faillissementsaanvraag alleen te schorsen als de schuldenaar al een aanbod gedaan heeft. Dit komt niet overeen met een Europese ontwerprichtlijn. De Commissie MKB vindt dan ook dat al bij aanvang van een herstructurering het bedrijf beschermd moet worden.

Een verzoek tot schorsing van een faillissementsaanvraag mag niet louter gebruikt worden voor uitstel van de faillissementsaanvraag. De commissie wil hiervoor waarborgen inbouwen. De schuldenaar moet aannemelijk maken dat de going concern-waarde van de onderneming hoger is dan de liquiditeitswaarde. De onderbouwing hiervan moet door een accountant zijn beoordeeld. Daarnaast moet dus een deskundige worden ingeschakeld.

Achtergrond

Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders kan goedkeuren. De sanering en herstructurering van schulden wordt goedgekeurd (homologeren) als daarmee het faillissement van de schuldenaar kan worden voorkomen.

De voorgestelde regeling is bedoeld voor ondernemingen die wel rendabele bedrijfsactiviteiten hebben, maar vanwege een te zware schuldenlast toch insolvent dreigen te raken. Doel is om het reorganiserend vermogen van deze ondernemingen te versterken. Door een rechterlijke homologatie wordt voorkomen dat een kleine groep van schuldeisers of aandeelhouders de belangen van de overige bij de onderneming betrokken partijen schaadt door op oneigenlijke gronden een herstructurering tegen te houden waarmee een faillissement nog kan worden afgewend.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.