Nieuws

NRC: 'EY-voorzitter miste materiële fouten in jaarrekening Rabobank'

De huidige EY-bestuursvoorzitter heeft bij de controle van de jaarrekening over 2013 van de Rabobank materiële fouten over het hoofd gezien. Die fouten zijn in de jaarrekening 2014 gecorrigeerd. EY heeft daarvan geen incidentmelding gedaan bij toezichthouder AFM. Dat blijkt uit onderzoek van NRC.

Controlerend accountant van de Rabobank was Coen Boogaart, de huidige bestuursvoorzitter van EY Nederland en eerder voorzitter van de NBA Sectorcommissie Banken. NRC stelt op 25 maart in een uitgebreide reconstructie: "Het eigen vermogen van Rabobank wordt met maar liefst 900 miljoen euro naar beneden bijgesteld omdat de vergoeding op eigen vermogensinstrumenten op de verkeerde plaats in de boeken is gezet. Boogaart blijkt bovendien over het hoofd te hebben gezien dat Rabobank nieuwe IFRS-boekhoudregels onjuist toepaste wat betreft de waardering van rentederivaten. Ook blijkt Rabobank een verkeerde vergelijking te hebben gemaakt tussen de boekwaarde en reële waarde bij de omvang van leningen aan en spaargeld van klanten."

EY heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op 31 maart 2015 telefonisch geïnformeerd over de gang van zaken. In mei 2015 geeft de AFM in een brief aan EY aan dat een incidentmelding in de casus Rabobank verwacht mocht worden. De toezichthouder geeft EY in overweging dit alsnog te doen.

EY heeft een dergelijke incidentmelding niet gedaan. Boogaart stelt in een telefonische reactie aan NRC dat de gemaakte fouten in het Rabobank-jaarverslag over 2014 "keurig toegelicht zijn". Volgens hem zijn de fouten niet opgenomen in de uitgebreide controleverklaring van EY, omdat ze niet "fundamenteel" zijn en "niet of nauwelijks invloed" hebben op de resultaten van de Rabobank.

Airbus

NRC maakt in de reconstructie ook melding van de benoeming van EY als accountant van vliegtuigbouwer Airbus, vlak voor de inwerkingtreding van nieuwe regelgeving die uitgaat van een ‘afkoelingsperiode’ van vier jaar voor de benoeming van een eerdere controlerend accountant. Toenmalig EY-bestuursvoorzitter Marcel van Loo mailt in mei 2015 met de ‘huisjurist’ van EY om te bezien of Airbus de organisatie "pro-actief/voortijdig" kan benoemen als accountant en daarmee "de te verwachten cooling off van vier jaar kan ontlopen". EY was tot twee jaar daarvoor ook accountant van Airbus.

De benoeming van EY als nieuwe accountant door de aandeelhouders van Airbus is uiteindelijk op 28 mei 2016; medio juni 2016 wordt de nieuwe afkoelingsperiode van vier jaar van kracht.  Het professional practice department van EY signaleerde vooraf dat de herbenoeming reden voor discussie met de pers of de AFM kon zijn.

Ook de "opvallende promotie" van een eerder intern kritisch beoordeelde accountant tot lid van het EY-bestuur komt in het artikel in NRC aan de orde.

EY-voorzitter Boogaart stelt in zijn reactie in de krant dat EY "enorm veel moeite, geld en tijd" investeert in verbetering naar de toekomst. "Wij maken nog steeds fouten, maar de mensen in onze organisatie doen hun stinkende best." 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.