Nieuws

Van de Kar & Veraart dient 64 klachten in na toetsingszaak

Accountantskantoor Van de Kar & Veraart heeft bij de Accountantskamer in totaal 64 klachten ingediend tegen 26 accountants, waaronder (oud)bestuursleden en leden van de Raad voor Toezicht van de NBA. De beroepsorganisatie heeft recent met het kantoor gesproken over een coulancevergoeding, na een geschil rondom kwaliteitstoetsing.

Van de Kar & Veraart uit Rozendaal krijgt in oktober 2015 een negatief oordeel van de Raad voor Toezicht (RvT) van de NBA, na kwaliteitstoetsing in 2014. Volgens de toetsers voldoet het stelsel van kwaliteitsbeheersing van het kantoor niet. Het kantoor legt zich niet bij dat oordeel neer, ook niet als het aanvankelijke ‘c-oordeel’ wordt omgezet in een categorie ‘b’. Volgens de Raad voor Toezicht moet het kantoor een verbeterplan opstellen en daarmee binnen een jaar de kwaliteit op orde brengen.

CBb

Van de Kar & Veraart maakt tegen dat oordeel bezwaar bij de RvT, maar vangt daar bot. Daarom gaat het kantoor begin 2016 in beroep bij het College van  Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). De NBA en het kantoor proberen vervolgens tot overeenstemming te komen, maar worden het niet eens. In mei 2016 besluit de NBA om het eerdere toetsingsoordeel over van Van de Kar & Veraart  in te trekken, volgens de beroepsorganisatie omdat de beroepsprocedure ‘nodeloos complex’ zou uitpakken. De NBA neemt daarbij de gemaakte toetsings- en proceskosten voor haar rekening.

Voor Van de Kar & Veraart is dat niet genoeg, het kantoor vraagt toch aan het CBb om een uitspraak. Het accountantskantoor stelt schade te hebben geleden, omdat het kostbare tijd en geld heeft gestoken in (de nasleep van) een toetsing die daarna wordt ingetrokken. Partner Leon van de Kar stelt tegenover AccountancyVanmorgen dat de zaak hem "niet in de koude kleren is gaan zitten". Zijn kantoor werd eerder, in 2008, positief getoetst door de voormalige NOvAA en volgens hem zijn werkwijze en regelgeving sindsdien niet wezenlijk veranderd. Hij spreekt van "verschillende toetsers die verschillende, conflicterende eisen" stellen.

Coulancevergoeding

Het CBb doet geen uitspraak over eventuele fouten tijdens de toetsing, maar vernietigt wel het eerdere ‘b-oordeel’ van de Raad voor Toezicht uit oktober 2015. Dat maakt het intrekken ervan door de NBA feitelijk ongedaan.

Eind april 2017 is door de NBA en het kantoor overlegd over de ontstane situatie. Daarbij is gesproken over een coulancevergoeding van dertigduizend euro voor het kantoor. Ook is gesproken over de planning van de eerstvolgende kwaliteitstoetsing. Volgens woordvoerder Sabine du Moulin van de NBA zijn over die vergoeding en de tijdsplanning echter nog geen definitieve afspraken gemaakt.

De hele gang van zaken is voor Van de Kar & Veraart uiteindelijk reden om in totaal 64 klachten in te dienen tegen 26 accountants, waaronder diverse (oud) leden van het NBA-bestuur en de Raad voor Toezicht. De NBA bestudeert nu die reeks klachten.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.