Nieuws

Ook VVD stelt vragen over controle topinkomens

Na PvdA en D66 heeft ook de VVD Kamervragen gesteld naar aanleiding van de berichtgeving dat accountants willen stoppen met de controle op de naleving van de Wet normering topinkomens (Wnt) omdat die wet veel te complex is geworden.

VVD-Kamerleden Jan Middendorp en Sophie Hermans stellen de volgende vragen aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Middendorp kondigde eerder op BNR Nieuwsradio al aan de minister vragen te gaan stellen over de kwestie.

  1. Kent u het bericht ‘Accountants willen stoppen met controle van topinkomens’?
  2. Herkent u het beeld dat de regels voor de controle van topinkomens in zorginstellingen zo gedetailleerd zijn dat zij leiden tot hoge kosten voor zorginstellingen?
  3. Herkent u het beeld dat de NBA-sectorcommissie-ziekenhuizen (CoZiek) oproept dat in de gezondheidszorg de problemen extra groot zijn door wijzigende beloningscategorieën, speciale beloningsregelingen en gedetailleerde regels voor kleine onkostenvergoedingen? Als dit niet specifiek is voor de zorgsector, is het u dan bekend of deze problemen ook in andere sectoren dan de zorgsector spelen?
  4. Deelt u de overtuiging dat bij de normering van topinkomens er niet onnodig extra administratieve lasten en kosten zouden moeten worden opgelegd aan de zorgsector?
  5. Deelt u de overtuiging dat er zo min mogelijk tijd en geld verloren moet gaan aan de controles van topinkomens in de gezondheidszorg?
  6. Bent u bereid te komen tot een spoedige aanpak van de problematiek dat zorginstellingen hoge kosten moeten maken om kleine kosten te verantwoorden?
  7. Deelt u de gedachte dat bovenstaand problematiek een belangrijke rol zou moeten spelen bij de evaluatie van de Wet normering topinkomens (WNT 2)? Zo ja, welke lessen ziet u dan in dit soort berichten die gebruikt kunnen worden bij het vorm geven van die evaluatie?

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.