Nieuws

Voortgang herstelkader rentederivaten loopt iets achter

De minister van Financiën heeft de voortgangsrapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over de uitvoering door banken van het Uniform Herstelkader rentederivaten MKB (UHK) naar de Tweede Kamer gestuurd. De uitvoering blijkt iets te zijn vertraagd.

Het UHK moet ervoor zorgen dat mkb-klanten die hiervoor in aanmerking komen, worden gecompenseerd op uniforme en controleerbare wijze. De AFM zegt intensief toezicht te houden en nauwlettend de voortgang van de banken en externe dossierbeoordelaars te monitoren. Dit heeft verschillende keren geleid tot aanpassingen en aanscherpingen in het uitvoeringsproces van banken.

Aanbodbrieven

Sinds 2007 hebben banken aan duizenden ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf rentederivaten verkocht. In veel gevallen bleek onduidelijk welke soort dienstverlening de klant van de bank kreeg, bleken de afgesloten producten niet geschikt zijn voor de klant of was er onjuiste of onvoldoende informatie verstrekt. Veel klanten leden daardoor schade  of hadden achteraf gezien een andere beslissing kunnen nemen. Eind 2016 werd er na veel getouwtrek tussen mkb-ers, de banken en de toezichthouder een definitief herstelkader vastgesteld.

Uit de voortgangsrapportage blijkt dat het proces van herbeoordelen en versturen van aanbodbrieven nu is gestart. "De eerste mkb-klanten hebben aanbodbrieven ontvangen. Vier van de zes banken geven aan de herbeoordelingen in 2017 af te ronden. Twee banken houden er rekening mee dat een deel van de klanten zo spoedig mogelijk daarna in 2018 een aanbod tot herstel zal ontvangen. Een van deze banken heeft aangegeven een voorschot aan te bieden aan alle klanten die niet in 2017 een aanbodbrief krijgen. De AFM verkent met de tweede bank de mogelijkheden hiertoe zonder dat dit leidt tot onevenredige vertraging", aldus de AFM.

Minder ver gevorderd

De praktische uitwerking van het UHK heeft de nodige tijd in beslag genomen. De voortgang van de uitvoering van het UHK is daarom minder ver gevorderd dan tijdens de publicatie van het UHK op 19 december 2016 werd verwacht. In de afgelopen periode heeft de Derivatencommissie ruim tweehonderd vragen van banken, externe dossierbeoordelaars en belangenorganisaties beantwoord en gepubliceerd. De AFM heeft de minister voorgesteld over vier maanden opnieuw een voortgangsrapportage te sturen.

Op basis van de aanbodbrieven zegt de AFM te kunnen vaststellen in hoeverre de banken het UHK juist en ruimhartig toepassen. De AFM zal ook in de komende periode kritisch toezicht blijven houden op zowel de banken als de externe dossierbeoordelaars.

Voorschot

Alle banken zijn gestart met werkzaamheden aan rentederivatendossiers van kwetsbare MKB-klanten. Een aantal banken verwacht kwetsbare klanten pas na september 2017 een aanbod te kunnen doen. Deze banken hebben toegezegd dat zij deze kwetsbare klanten een voorschot aanbieden. Dat voorschot is minimaal 80 procent van de coulancevergoeding. Aanvullend hebben de banken die niet alle kwetsbare klanten in 2017 een aanbod kunnen doen, toegezegd hun kwetsbare klanten een voorschot aan te bieden ter hoogte van de voorlopige inschatting van de compensatie.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.