Nieuws

Mazars steunt oproep VEB voor meer openheid accountant

Mazars, accountant van Value8, vindt net als de VEB dat het een goede zaak zou zijn als de accountant meer mededelingen zou mogen doen wanneer een bedrijf te laat is het met publiceren van de jaarrekening.

Dat schrijft Mazars in een antwoord op een brief van de VEB en een column van Paul Koster, directeur van de VEB. De jaarcijfers over 2016 van investeringsmaatschappij Value8 zijn nog niet goedgekeurd door het lopende onderzoek naar trustkantoor BK Group, een dochterbedrijf van Value8. BK Group wordt verdacht van het mogelijk meewerken aan belastingontduiking en witwaspraktijken.

In zowel de brief als de column wijzen de VEB en Koster erop dat het uitblijven van enig commentaar van de accountant op de late jaarrekening van Value8 problemen oplevert voor de aandeelhouders. "Zolang de 2016 jaarrekening niet is goedgekeurd moeten aandeelhouders het stellen met die van 2015. Duiken onverwachte problemen op bij de jaarrekening van 2016, dan zouden die kunnen doorwerken in die van 2015", aldus Koster.

Geheimhoudingsplicht

De VEB ziet daarom liever dat de geheimhoudingsplicht van de accountant in uitzonderlijke situaties zoals die bij Value8 enigszins wordt opgerekt, en dat de accountant en de beurs, maar ook de AFM, meer armslag moeten krijgen om misstanden en gesignaleerde overtredingen directer en krachtiger te kunnen aanpakken.

Mazars steunt die oproep. "[...]wij zijn met u van mening dat het explicieter verankeren van een formele rol van de accountant in uitzonderlijke situaties als de onderhavige (Value8, red.) verdere overweging verdient. Vanuit de publieke rol van de accountant – en zijn handelen in het algemeen belang – zouden financiële markten bijvoorbeeld gebaat kunnen zijn bij een accountant die een rol vervult bij het uitbrengen van belangrijke persberichten door beursfondsen in situaties als de onderhavige. Een vergelijking kan worden getrokken met de rol die de accountant vervult als het bestuur van een rechtspersoon een mededeling doet indien de jaarrekening, nadat deze openbaar is gemaakt, in ernstige mate tekortschiet in het geven van een getrouw beeld van vermogen en resultaat. […]Mocht u aanleiding zien de wetgever hierover een verzoek tot wetsaanpassing te doen, kunt u deze brief beschouwen als ondersteuning van ons voor een dergelijk verzoek", aldus Mazars.

Tussentijdse mededelingen

Op de vraag van de VEB of Mazars nog altijd achter de jaarrekening over 2015 staat, zegt de accountant: "Gelet op het feit dat wij onze controleverklaring bij de jaarrekening 2015 van Value8 niet hebben ingetrokken blijkt dat wij hier op dit moment nog steeds achter staan. Ten aanzien van de tweede helft van deze vraag – of op de verklaring bij de jaarrekening 2015 in september 2017 nog beleggingsbeslissingen genomen kunnen worden – kunnen wij niet adviseren. Dat ligt meer op uw weg."

Over dat laatste is het standpunt van de VEB ongewijzigd: "Value8 aandeelhouders tasten al veel te lang in het duister. De accountant moet wettelijk in staat worden gesteld om tussentijds mededelingen te doen over de stand van zaken van zijn controle, aansluitend bij de timing van eventuele maatregelen van de beurs, die inmiddels ook aangekondigd zijn. De VEB gaat zich daarvoor hard maken, en weet zich nu dus ook gesteund door Mazars."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.