Nieuws

'Toezicht op financiën politie schoot tekort'

Binnen de politietop en bij het ministerie van Veiligheid en Justitie was toezicht op de politie-uitgaven een ondergeschoven kind.

Dat concludeert een commissie onder leiding van Maarten Ruys. De politietop heeft jarenlang "onvoldoende krachtig" opgetreden tegen overschrijdingen van het budget van de centrale ondernemingsraad (cor) van de Nationale Politie. Die waren er al sinds 2012. De minister wist dat pas in april 2016. Maar er waren al wel waarschuwingen van toezichthouders over het financieel beheer van de gehele politieorganisatie. Verbeteringen hadden geen prioriteit.

Op verzoek van de Tweede Kamer deed de commissie onderzoek naar de geldverspilling, de rol van toenmalig korpschef Gerard Bouman en de politiek en mogelijke 'omkoping' van de cor om steun te krijgen voor het beleid. Volgens de commissie is er onzorgvuldig met publiek geld omgesprongen. De politie stond weliswaar onder grote tijdsdruk door de reorganisatie, erkent de commissie, maar dat is geen rechtvaardiging voor de verkwisting.

Signalen

Bouman kreeg wel signalen over de buitensporige financiële gedragingen van de cor en vooral zijn voorzitter Frank Giltay. Hij maande tot soberheid, maar liet dat op zijn beloop. Toch heeft de commissie geen bewijs gevonden dat Bouman met zijn tolerante handelwijze de belangrijkste adviestrajecten van de cor heeft beïnvloed.

Politiek

Ook de politiek valt wat te verwijten, vindt de commissie. De minister en het kabinet wilden dat de verschillende politiekorpsen opgingen in één grote organisatie. Daarvoor was een tijdspad uitgezet en dat zorgde voor tijdsdruk en voor financiële druk. Er moest bezuinigd worden. Tegelijkertijd was financieel beheer en controle daarop geen prioriteit, niet bij de politie zelf maar ook niet op politiek niveau, aldus de commissie.

Aandacht

Bouman zelf had nauwelijks aandacht om een goed financieel systeem en toezicht te ontwikkelen. Ook handelde Bouman onprofessioneel en onjuist toen hij een persoonlijke lening verstrekte aan de or-voorzitter, vindt de commissie. Bovendien had de korpsleiding Giltay niet een salarisverhoging moeten geven, omdat zij hiermee het beeld oproept van persoonlijke begunstiging.

Het rapport was al enige tijd klaar maar de presentatie werd uitgesteld in verband met het overlijden van Bouman in juli. Minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie heeft het rapport dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Bron: ANP

Gerelateerd

Afbeelding Opinie

Boekhouding Rijk: tijd voor vernieuwing

Verantwoordingsdag - altijd de derde woensdag in mei - is het moment waarop de boekhouding en de bedrijfsvoering van het Rijk tegen het licht worden gehouden. Het kabinet publiceert de departementale jaarverslagen en de Algemene Rekenkamer komt met de resultaten van het Verantwoordingsonderzoek. Centrale vraag: is ons belastinggeld zinnig, zuinig en zorgvuldig besteed? De Rekenkamer pleit voor meer inzicht in de doeltreffendheid en doelmatigheid van overheidsgeld. Daarnaast moet het huidige verslaggevingsstelsel worden herzien. Kortom: tijd voor vernieuwing.

x 0 40 0 Ellen van Schoten

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.