Nieuws

BDO controleert opnieuw meeste corporaties

BDO was ook in 2016 de accountantsorganisatie die door de meeste woningcorporaties is ingehuurd om controlewerkzaamheden uit te voeren. Dat was een jaar eerder eveneens het geval. BDO werd in 2016 ook marktleider op basis van het aantal verhuureenheden van corporaties die worden gecontroleerd.

Dit blijkt uit onderzoek van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) naar de marktaandelen van de accountantsorganisaties. Deloitte, die lange tijd marktleider in de sector was, neemt nu zowel op basis van het aantal corporaties als op basis van het aantal verhuureenheden een tweede plaats in.

De Aw steunt bij het extern toezicht op de corporaties onder meer op de controlewerkzaamheden van accountants zoals beschreven in de Regeling Toegelaten instellingen Volkshuisvesting. "Ook voor raden van commissarissen, bestuurders, huurders, gemeenten en andere stakeholders zijn de bevindingen van de accountant van groot belang om een beeld te krijgen van de financiële gezondheid van de corporatie en de rechtmatigheid van haar optreden", aldus de autoriteit.

Tijdens de parlementaire enquête naar de woningcorporaties zijn de marktaandelen van accountantsorganisaties aan de orde geweest, evenals het aantal corporaties dat een individuele accountant mag controleren. Uit de analyse over 2016 blijkt dat het aantal corporaties per tekenend accountant in de top van de lijst is gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. "Daardoor is er een wat betere verdeling over de tekenend accountants ontstaan. Corporaties zijn verplicht om periodiek te wisselen van accountant. Verder moet er transparantie zijn over de marktconcentraties. Hierdoor kunnen corporaties bewuste keuzes maken als zij van accountant veranderen", aldus de Aw.

Aantallen corporaties per accountantsorganisatie

Aantallen verhuureenheden per accountantsorganisatie

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.