Nieuws

Aw: opmars kleinere accountantsorganisaties bij corporaties

BDO was ook in 2017 de accountantsorganisatie die door de meeste woningcorporaties is ingehuurd om controlewerkzaamheden uit te voeren. Het marktaandeel van de kleinere accountantsorganisaties naar aantal corporaties is behoorlijk gegroeid.

Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) naar de marktaandelen van de accountantsorganisaties.

Het marktaandeel van BDO op basis van het aantal woningcorporaties en op basis van het aantal verhuureenheden bedroeg respectievelijk 28,7 procent (92 van de 321 corporaties) en 29,1 procent. De individuele accountants met het grootste marktaandeel op basis van het aantal woningcorporaties (Arjan Verwoert, 22 corporaties) en op basis van het aantal verhuureenheden (Roland van Hecke) zijn ook afkomstig van BDO.

De nummers twee en drie op basis van het aantal woningcorporaties zijn Deloitte (64 corporaties, 19,9 procent) en EY (48 corporaties, 15,0 procent) en de nummers twee en drie op basis van het aantal verhuureenheden zijn PwC en Deloitte.

Kleinere accountantsorganisaties

Verder is het marktaandeel van de kleinere accountantsorganisaties behoorlijk gegroeid, constateert de Aw. Naast zes grotere accountantsorganisaties zijn er in de sector tien kleinere accountantsorganisaties werkzaam. Deze kleinere accountantsorganisaties gezamenlijk hadden over verslagjaar 2017 op basis van het aantal corporaties een marktaandeel van 14,3 procent (46 corporaties). Een jaar eerder was dit nog slechts 9,5 procent.

In de provincie Zuid-Holland is de groep met kleinere accountantsorganisaties gezamenlijk zelfs marktleider op basis van het aantal corporaties. Van de tien kleinere accountantsorganisaties is het aandeel van Verstegen accountants het grootst. Zij bedienen 22 van de 46 corporaties binnen deze groep.

De tien kleinere accountantsorganisaties bedienen vooral de kleinere woningcorporaties. Hierdoor is het marktaandeel van deze accountantsorganisaties op basis van het aantal verhuureenheden van de corporaties die zij bedienen slechts 1,9 procent (vorig jaar 1,3 procent).

Minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft vorige week het ontwerpbesluit naar de Tweede Kamer gestuurd waarin meer organisaties worden aangewezen als organisatie van openbaar belang (oob). Daaronder vallen ook woningcorporaties met meer dan vijduizend verhuureenheden. De kleinere accountantsorganisaties beschikken veelal niet over een oob-vergunning zodat zij zich in de toekomst uitsluitend kunnen richten op woningcorporaties tot vijfduizend verhuureenheden.

Transparantie

Tijdens de parlementaire enquête naar de woningcorporaties (2013/2014) zijn de marktaandelen van accountantsorganisaties aan de orde geweest, evenals het aantal corporaties dat een individuele accountant mag controleren. Uit de analyse over 2017 blijkt dat het aantal corporaties per accountant in de top van de lijst is gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Daardoor is er volgens de toezichthouder een wat betere verdeling over de accountants ontstaan.

"Corporaties zijn verplicht om periodiek te wisselen van accountant. Verder is het van belang dat er transparantie is over de marktconcentraties. Hierdoor kunnen corporaties bewuste keuzes maken als zij van accountant veranderen", aldus de Aw.

De Aw steunt bij het toezicht op woningcorporaties op de controlewerkzaamheden van accountants. Deze controlewerkzaamheden zijn beschreven in het accountantsprotocol zoals dit is opgenomen als bijlage 4 bij de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting.

» Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector verslagjaar 2017

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.