Nieuws

DSM wint Sijthoff-prijs 2018

DSM heeft de FD Henri Sijthoff-prijs in de categorie AEX-bedrijven gewonnen. TKH Group is de winnaar in de categorie 'overige fondsen' en Schiphol in de categorie 'bedrijven zonder beursnotering'.

Het is de vierde keer dat DSM sinds 2002 de Sijthoff-prijs wint. Sterke punten uit het jaarverslag van DSM waren volgens de jury de strategische doelstellingen, het duurzaamheidsverslag, het innovatierapport, het waardecreatiemodel, informatie over diversiteit, werknemerstevredenheid, de regionale indeling en het verslag van de raad van commissarissen, dat volgens de jury "redelijk open" is. Ook bevat het "een prima overzicht van zaken die misgingen". Minpunten zijn het ontbreken van informatie over de marktpositie en de management letter, en het verslag zou volgens de jury een Swot-analyse moeten bevatten.

Het jaarverslag van TKH Group "springt er echt uit" volgens de jury, met ook een "uitstekend" financieel verslag. Bij Schiphol Group merkt de jury op dat er "zelfs afwijkende meningen" worden vermeld, en vindt dat "een voorbeeld dat tot navolging strekt".

Dit jaar is volgens de jury bij de hoofdfondsen wel vooruitgang te bespeuren in de verslaggeving. "Na jaren van stilstand in de kwaliteit is dat een positieve ontwikkeling. Verslagen worden steeds minder een reclamefolder en steeds meer een inhoudelijk document." Ronduit een achteruitgang zijn de meerjarenpresentaties. Handige vijf- of tienjaarsoverzichten ontbreken in steeds meer verslagen.

Integrated reporting

Hoewel de verbeteringen niet overal spectaculair zijn, ziet de jury vooruitgang over een breed front. "Zo is ‘integrated reporting’ inmiddels algemeen ingevoerd. Een ander goed punt is dat bedrijven de resultaten van medewerkers- en klanttevredenheidsonderzoeken vaker publiceren. Qua verslaggeving over duurzame bedrijfsvoering is de vooruitgang enorm - bij sommige bedrijven slaat het zelfs door en wordt er wel héél veel over verteld. Verder is een Swot-analyse (sterkes, zwaktes, kansen en bedreigingen) in korte tijd bijna gemeengoed geworden. Ook de materialiteitsmatrix rukt op en bedrijven geven meer informatie over hoeveel belasting ze in welk land betalen. Verder besteden bedrijven veel meer aandacht aan diversiteit en hoe ze daarmee omgaan", aldus de jury.

Rvc-verslag

De jury ziet "nog wel degelijk" ruimte voor verbetering. Hoewel de risicoanalyses erop vooruit zijn gegaan, zijn ze nog altijd te weinig kwantitatief. Verder verbetert het verslag van de raad van commissarissen "tergend langzaam". Te weinig bedrijven durven volgens de jury in het verslag verder te gaan dan een opsomming van het aantal vergaderingen. "Belangrijke discussies die er geweest moeten zijn – men denke aan ING, waar toch gesproken moet zijn over de naderende recordboete - blijven onvermeld. Beleggers en andere belanghebbenden hebben het recht over dergelijke zaken te worden ingelicht. Ook de bedrijfseconomische en financiële analyse is in de meeste jaarverslagen onder de maat."

Management letter

Belangrijk punt van de jury is dat zij van mening is dat het vermelden van de belangrijkste punten uit de management letter de verslagen aanzienlijk zouden verrijken. "Dat zou in het commissarissenverslag moeten; daar kan dan meteen in staan wat het management met die opmerkingen doet." Een ander punt rond de accountant vindt de jury het lijstje key audit matters. Te vaak gaat het over financiële zaken en niet over de organisatie en de cultuur, terwijl het juist daar vaak misgaat.

» Juryrapport FD Henri Sijthoff-prijs 2018

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.