Nieuws

Accountech: technologielandschap beroep in kaart

De nieuwe NBA-kennisgroep Accountech heeft het technologielandschap voor het accountantsberoep in kaart gebracht. Daarbij is een verdeling in drie groepen gemaakt.

De kennisgroep heeft met behulp van het zogenoemde '3 horizons van innovatie'-model van McKinsey het relevante technologielandschap in kaart gebracht. In drie subgroepen - bedrijfsleven, grote en middelgrote/kleinere kantoren - zijn de technologieën ‘geplot’. In horizon één staat welke technologie nu al bestaat en vaak wordt toegepast. Horizon twee laat zien welke technologie beschikbaar is, maar nog niet of beperkt wordt toegepast door de beroepsgroep. Nieuwe technologie, die nog niet wordt gebruikt binnen het accountantsberoep, is te vinden in horizon drie.

Uit de inventarisatie blijken de nodige accentverschillen. Zo zijn de innovatie-afdelingen van grote kantoren al volop bezig met technologieën uit horizon twee, zoals data analytics en process mining. Een andere bevinding is dat een aantal digitale ontwikkelingen in het bedrijfsleven al gemeengoed is, terwijl de mkb-accountant hier nog weinig van merkt.

Jaarlijks herijken

Het technologielandschap wordt jaarlijks herijkt en verbeterd, stelt de kennisgroep. "Daardoor kunnen wij monitoren welke verschuivingen plaatsvinden en op welke ontwikkelingen wij ons moeten voorbereiden."

De kennisgroep Accountech komt in de eerste maanden van 2019 weer bijeen. In een aantal werkgroepen wordt dan verder gewerkt aan thema's als het vergroten van de sense of urgency, het ontwikkelen, toetsen en delen van nieuwe technologische kennis en toepassingen. Ook wordt aandacht gegeven aan het co-creëren van onderwijsprogramma's en handreikingen en het richting geven aan permanente educatie.

De kennisgroep Accountech, die bestaat uit negentien vertegenwoordigers uit onderwijs, wetenschap en praktijk, is onderdeel van de NBA Vernieuwingsagenda. Projectleider is Erik Kolthof (e.kolthof@nba.nl). Jan Wietsma is portefeuillehouder vanuit het NBA-bestuur.

Gerelateerd

Afbeelding Nieuws

Hans Verkruijsse: Traditionele accountant moet met tijd mee anders is het einde verhaal

De paradigmaverschuiving van documentuitwisseling naar data-uitwisseling heeft grote gevolgen voor de bestuurlijke informatieverzorging en voor het beroep van accountant. De traditionele werkzaamheden van de externe accountant gaan steeds verder verschuiven naar de interne-auditfunctie. Dat stelt prof.dr. Hans Verkruijsse RE RA in zijn afscheidsrede die hij op 9 november uitspreekt bij Tilburg University.

x 3

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.