Nieuws

'Accountants werken graag mee aan schrappen regels in zorg'

Accountants willen graag meewerken aan verlaging van de administratieve lasten in de zorg, ook als dat leidt tot minder werk voor accountants.

Dat schrijven NBA-voorzitter Pieter Jongstra en Rob Leensen, voorzitter van de NBA-sectorcommissie Coziek, in een brief aan minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport).

Woensdag 31 januari debatteerde de Tweede Kamer over de lastendruk en de gestegen accountantskosten in de zorg. Tijdens het debat zegde de minister naar aanleiding van vragen van Tweede Kamerlid Aukje de Vries (VVD) toe dat ook de accountantssector wordt uitgenodigd mee te denken over het beteugelen van de bureaucratie. In het regeerakkoord zijn zogenaamde ‘schrapsessies’ aangekondigd, om de lastendruk in de zorgsector te verminderen. Tijdens het debat gaven verschillende partijen aan dat ook het breed invoeren van horizontaal toezicht kan bijdragen aan het terugdringen van de administratieve lasten.

De NBA is van harte bereid om mee te denken over lastenvermindering, aldus Jongstra en Leensen. De beroepsorganisatie heeft de afgelopen jaren al diverse initiatieven genomen, maar om tot een structurele daling van administratie- en accountantskosten te komen zijn verdere stappen noodzakelijk.

"Als beroepsorganisatie hebben wij een duidelijke visie op het terugdringen van de administratieve lasten in de zorg. Deze visie richt zich niet alleen op de jaarrekening, maar ziet vooral toe op het veelvoud aan bijzondere verantwoordingen alsmede de WNT-verantwoording. Wij zien goede mogelijkheden om daarin te schrappen."

Balans verschuiven

In een bij de brief gevoegd artikel, dat vandaag op deze site is geplaatst, zetten Leensen en Coziek-leden Wil-Jan van de Rijdt en Helmer de Coninck de visie van de NBA uiteen. Zo zeggen zij onder andere dat er veel winst valt te halen in het primaire zorgproces door (overbodige) regels te schrappen en meer vertrouwen te stellen in de professionaliteit van zorgmedewerkers. Wat de beroepsorganisatie betreft verschuift de balans van 'regels en controle' naar 'professionaliteit en vertrouwen'.

"Wat ons betreft wordt het schrappen niet beperkt tot de primaire zorgprocessen, maar wordt in de ouderen-, jeugd- en gehandicaptenzorg meteen ook de accountantscontrole op de productieverantwoordingen in al deze segmenten geschrapt. En als de overheid een signaal wil afgeven dat álles bespreekbaar is bij het terugdringen van regeldruk, laten we dan gelijk ook het gesprek starten over een eenvoudiger controle op de naleving van de WNT."

» Lees de brief aan minister Bruins
» Lees het artikel ‘Horizontaal toezicht en schrapsessies? Doen!

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.