Nieuws

White paper geeft ‘principes’ voor controlekwaliteit

De Stuurgroep Publiek Belang presenteert een white paper als ‘kompas voor controlekwaliteit’. Het document geeft geen eenduidige definitie van kwaliteit, maar wel vier leidende principes. Dienen van het publiek belang staat daarbij voorop.

In juni 2017 publiceerde de stuurgroep, waarin vertegenwoordigers van accountantskantoren en de NBA werken aan uitvoering van de Veranderagenda Audit, een green paper over controlekwaliteit. De reacties op dat discussiestuk zijn nu verwerkt in een white paper 'Waar het om gaat, kompas voor controlekwaliteit'. De publicatie gaat in op de vraag hoe controlekwaliteit in de accountancy tot stand komt en waar gebruikers van gecontroleerde bedrijfsinformatie op mogen rekenen.

Bepalende principes

Een harde, eenduidige definitie van controlekwaliteit zou geen recht doen aan de weerbarstige praktijk en de vele dilemma’s die zich daarin voordoen, aldus de stuurgroep. Een accountant bepaalt zelf, gegeven de omstandigheden, wat hij of zij moet doen om kwaliteit te leveren en is getraind in professionele oordeelsvorming. "Dat vraagt om bewegingsruimte en daarmee niet om een harde definitie. Een accountant moet juist de ruimte hebben om het eigen vakmanschap te laten zien zonder te worden geleid door strikte instructies over kwaliteit."

Het white paper biedt wel 'bepalende principes', aan de hand waarvan de professional zijn eigen oordeel kan vormen. Het dienen van het publiek belang prevaleert daarbij boven andere perspectieven op kwaliteit. De beroepsstandaarden geven houvast, maar kwaliteit is meer dan alleen het volgen en toepassen van standaarden, stelt de publicatie. "Een accountant opereert haast per definitie in grijze gebieden waar geen eenduidige visies zijn. Hij moet de dialoog durven aangaan als daar discussie over bestaat en dan beargumenteerd uitleggen waarom je tot bepaalde afwegingen komt."

Leden vanuit diverse kantoren en ook de NBA Young Profs hebben meegewerkt aan de publicatie. "Met hun enthousiasme en kritische inbreng hebben young profs van verschillende kantoren ons uitgedaagd om een helder standpunt in te nemen, dat toegankelijk te formuleren en ook aan te geven dat we niet alles weten, dat principes leidend zijn en dat wij samen als kantoren en teams op reis zijn om het publieke belang te dienen", aldus Marco van der Vegte, als NBA-bestuurslid nauw betrokken bij het onderwerp controlekwaliteit.

Dashboard 

Onder meer de Monitoring Commissie Accountancy riep de sector eerder op om duidelijk te maken wat kwaliteit betekent, hoe die tot stand komt en om meer nadruk te leggen op de inhoudelijke invulling van het kwaliteitsbegrip.

De NBA gaat in de komende tijd het gesprek over controlekwaliteit voortzetten, onder andere via een bijeenkomst met jonge accountants. Daarnaast moet een werkgroep, in het kader van de Veranderagenda Audit, kennis en begrip van de beroepsstandaarden verbeteren.

Ook staat het zichtbaar werken aan betere kwaliteit in de hele sector centraal in de vernieuwingsagenda  die recent door de NBA is gepubliceerd. Zo moeten de kwaliteitsprestaties van kantoren in de toekomst permanent zichtbaar worden via een Dashboard Accountancy.

White paper 'Waar het om gaat, kompas voor controlekwaliteit' (pdf)

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.