Nieuws

Accon avm: 'Negatief oordeel AFM was herkenbaar'

Accon avm vond het negatieve oordeel over de voortgang van de implementatie en borging van het verandertraject bij de controlepraktijk herkenbaar.

Dat schrijft het accountantskantoor in zijn transparantieverslag. In het najaar van 2016 en het voorjaar van 2017 heeft de AFM onderzoek gedaan naar de status van de implementatie en borging van de verandermaatregelen bij Accon. Daar kwam toen een negatief oordeel uit.

"Een voor ons teleurstellende conclusie, maar ook herkenbaar, mede omdat het implementatietraject ten tijde van het onderzoek slechts enkele maanden onderweg was. Niet alles in het kader van de verbetermaatregelen is gekwalificeerd als onvoldoende. Op het aspect 'cultuuronderzoek' en op het aspect 'voortvarendheid inrichting intern toezicht' scoren wij respectievelijk 'bijna conform verwachting' en “conform verwachting”", aldus Accon.

Onvoldoende aandacht

Op basis van de uitkomsten van het AFM-onderzoek en eigen waarnemingen was er in de periode 2016 tot aan de eerste helft 2017 volgens Accon nog onvoldoende aandacht bij het bestuur van de controlepraktijk voor de kwaliteit van de stuurinformatie. Dit was "wel verantwoordingsgericht, maar onvoldoende strategisch gericht op de realisatie van de kwaliteitsdoelstellingen". Er was ook niet genoeg aandacht bij het bestuur voor "het beïnvloeden van gedrag en cultuur gericht op de gewenste kwaliteit".

Er zijn volgens Accon vanaf de zomer van 2017 een belangrijk aantal veranderingen doorgevoerd om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. "Er worden in de kwaliteitsbeleving grote stappen voorwaarts gemaakt".

Cultuurverandering

Kees van Dorp, bestuurslid van de controlepraktijk: "Cultuurverandering gaat niet over een nacht ijs. Wij willen verder kijken en ook in de toekomst kunnen voldoen aan (nieuwe) standaarden. Dat betekent onder meer dat we de komende jaren inzetten op een sterke verbetering van het (be)leven van de gewenste kwaliteit in gedrag en cultuur." Accon noemt als een van de belangrijkste cultuurveranderingen het bewust stimuleren om feedback te geven en te vragen.

Om kwaliteitswaarborging te belonen, biedt de controlepraktijk naast reguliere beloningen variabele individuele- en teambeloningen op basis van kwaliteit. "Criteria die van belang zijn voor het toekennen van een variabele beloning zijn onder meer vakinhoudelijke publicaties en het aandragen van verbetervoorstellen gericht op de kwaliteit van onze dienstverlening."

Omzet controlepraktijk

De omzet van de controlepraktijk is in 2017 iets teruggezakt, van 4,6 miljoen in 2016 naar 4,5 miljoen euro in 2017. Daarvan kwam 3,2 miljoen euro van wettelijke controles (niet-oob: 2,93 miljoen, oob: 277 duizend).

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.