Nieuws

VEB pleit voor ingrijpender voorstellen CTA

Beleggersvereniging VEB hoopt dat de finale rapportage van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) “meer ingrijpende maatregelen” zal bevatten dan in de voorlopige bevindingen van de commissie het geval is.

De VEB is er niet van overtuigd dat de nu door de CTA gepresenteerde oplossingsrichtingen zullen bijdragen aan een "duurzame kwaliteitsverbetering" van de accountantscontrole in de toekomst. Dat stelt de beleggersvereniging in een schriftelijke reactie, die inmiddels is geplaatst op het openbare consultatieloket van de CTA. Toekomstige controles moeten worden uitgevoerd "in een veel complexere, door technologie gedreven omgeving met een nadrukkelijke vraag vanuit de samenleving om een bredere scope van de controlewerkzaamheden", aldus de VEB.

De beleggersorganisatie hoopt daarom dat de CTA in haar finale aanbevelingen "toch enkele, wellicht meer ingrijpende maatregelen opneemt", om zo "directer aan te sluiten" bij de opdracht van minister Hoekstra van Financiën. De VEB noemt het "schokkend" dat auditkwaliteit anno nu nog altijd niet goed meetbaar is en pleit daarom voor "het samenbrengen van de verschillende toetsingensystematieken tot één allesomvattend kwaliteitsoordeel". Daarbij zou de belegger, als belangrijkste gebruiker van de jaarrekening, als "maatman" voor zo’n kwaliteitsoordeel moeten gelden.

Niet-financiële informatie

De VEB vindt het verder "onbegrijpelijk" dat de commissie in haar voorlopige bevindingen adviseert om de beoordeling van niet-financiële informatie buiten de scope van de accountantscontrole te laten. "Daarmee miskent de CTA een duidelijke en fundamentele trend, zowel in de financiële markten als in de samenleving, dat niet-financiële informatie zeer belangrijk is bij het analyseren en beoordelen van een onderneming." De beleggersclub denkt dat het belang van niet-financiële informatie in de toekomst zelfs "doorslaggevend" kan zijn bij het kwaliteitsoordeel over de totale accountantscontrole.

Dat de CTA op basis van onderzoek nog geen eenduidige conclusies trekt over een toekomstige scheiding van controle en advies voelt als een "gemiste kans", zeker gezien de snelle toename van de adviespraktijk in vergelijking tot de accountantspraktijk, zo stelt de VEB.

De beleggersorganisatie kan zich wel vinden in de aanbevelingen van de CTA rondom de extra aandacht voor fraude en continuïteit in de accountantscontrole. De VEB benadrukt in dat verband ook de rol van de audit commissie en de internal auditfunctie.

Commentaren

Twee dagen voor de sluitingstermijn van het CTA-loket staat de teller op 18 openbare reacties op de interim-rapportage van de commissie. Toezichthouder AFM maakt een "andere taxatie" van de kwaliteitsproblemen bij accountantscontroles en wil daarom extra onderzoek naar mogelijke oorzaken daarvan. Maar dat kost tijd, reden voor het FD om in een redactioneel commentaar uitstel van de finale CTA-rapportage te bepleiten.  

Herman van Brenk en Remko Renes, beide verbonden aan Nyenrode, vragen in hun reactie aandacht voor een door hen ontwikkeld alternatief structuurmodel. Een 'audit board' dient daarin als onafhankelijk 'marktmeester' voor de controle van oob-organisaties. Dit model is beschreven in hun gezamenlijk interview in het magazine Accountant (editie Q3, 2019).

Ook compliance-adviseur Arnout van Kempen mist in het tussenrapport van de CTA aandacht voor alternatieve structuurmodellen. "Ik begrijp dat u slechts wil repareren wat kapot is, maar een wat diepgaandere analyse van alternatieve modellen had kunnen helpen." In de optiek van Van Kempen wordt de eerdere "frontale aanval" van minister Hoekstra op de sector, tijdens de Accountantsdag 2018, nu "niet gedragen" door de commissie "die het wapen in die aanval had moeten zijn".

De NBA komt op korte termijn met een eigen reactie op de voorlopige bevindingen van de CTA, net als de NBA Young Profs. Het consultatieloket sluit op 1 november.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.