Nieuws

RB vindt meldingsplicht voor internationale belastingadviezen 'te grof'

Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft veel vragen bij het conceptwetsvoorstel 'implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies'. Volgens de vereniging betekent het extra druk op fiscalisten en meer kosten voor het mkb. Zowel RB als NOB pleiten voor een 'witte lijst' met uitzonderingen.

RB-voorzitter Fons Overwater stelt dat de vereniging "groot voorstander" is van het verbeteren van de werking van de interne markt binnen de EU. "Maar het invoeren van een barrière zoals een meldingsplicht draagt hier naar onze mening niet aan bij. De nu voorgestelde maatregelen leggen een grote druk op de capaciteit van zowel intermediairs als overheid, waarvoor ook het mkb in the end de rekening gepresenteerd krijgt."

Het doel van het concept-wetsvoorstel is vooral het tegengaan van belastingontduiking en -ontwijking. Het RB is volgens Overwater "absoluut voorstander van een harde aanpak" als het gaat om belastingontduiking, zowel richting belastingplichtige als de betrokken belastingadviseur. Het volgen en toepassen van een 'fiscaal voordelige weg' is in de optiek van de vereniging echter iets heel anders. "Dit conceptwetsvoorstel werpt grote barrières op als men gebruik wil maken van de bestaande fiscale verschillen tussen (autonome) EU-lidstaten. Ongepast en niet consistent in vergelijking met onze Nederlandse situatie, waarin geen meldingsplicht van toepassing is", stelt Overwater.

'Witte' lijst

Het RB is voorstander van transparantie en daarom niet tegen een meldingsplicht voor intermediairs en belastingplichtigen als zodanig, zegt Adjay Pahladsingh van de RB-commissie Wetsvoorstellen. "Maar het moet niet zo ver gaan dat een dergelijk initiatief een onevenredige last oplevert voor zowel de praktijk als voor de overheid."

Het RB pleit daarom voor invoering van een 'witte lijst', met daarin veelvoorkomende praktijksituaties die uitgezonderd worden van de meldingsplicht. "Onduidelijk is of bijvoorbeeld de aankoop van een buitenlandse woning, een schenking aan kinderen in het buitenland, de verdeling van een nalatenschap met bestanddelen in het buitenland of het wijzigen van de vestigingsplaats van de onderneming of de woonplaats van de ondernemer onder de meldingsplicht vallen", aldus Pahladsingh. "Door deze uit te zonderen via de 'witte' lijst worden veel onnodige meldingen, werkdruk en lasten voorkomen en kan meer aandacht worden gegeven aan meer ongewone situaties."

Ook de orde van belastingadviseurs NOB pleit in een reactie  op het wetsvoorstel voor zo'n witte lijst. Daar hebben zowel de Belastingdienst als intermediairs baat bij, aldus de NOB, "omdat het begrip agressieve tax planning niet altijd eenduidig door iedereen zal worden uitgelegd". 

Kosten niet in verhouding

Het aantal meldingen dat mogelijk vanuit de nieuwe regelgeving zal worden gedaan is naar verwachting groot, denkt het RB. Op basis van het eigen ledenbestand, de omvang van andere beroepsorganisaties en meldingen van belastingplichtigen en intermediairs die niet zijn aangesloten bij een beroepsorganisatie, gaat het al snel over "duizenden meldingen" per jaar.

Dit zorgt volgens de vereniging voor veel druk bij belastingadviseurs, zowel in tijd als in kosten, en daarmee ook voor kostenverhoging voor het mkb. Pahladsingh: "Daarnaast zal de beoordeling van al deze meldingen belegd moeten worden bij een overheidsorgaan. De vraag die hier gelijk opkomt, is of er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is om alle meldingen te beoordelen?"

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.